Co słychać w Okręgu Poznańskim?

Zebrania ustawowe

Odbywają się w poznańskich ogrodach działkowych zebrania działkowców w których zapadają decyzje o pozostaniu lub odłączeniu się od PZD. Większość ogrodów decyduje się pozostać naszym stowarzyszeniu ogrodowym. Spośród 150 zebrań, które odbyły się dotychczas wyodrębniło się tylko 8 ogrodów, a pozostałe ROD postanowiły pozostać w strukturach PZD. Zainteresowanie sprawą wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie zarządzać ROD jest sprawą istotną dla działkowców, stąd duża frekwencja na większości zebrań. Liczna obecność osób posiadających tytuł prawny do działki na zebraniach ustawowych i jednocześnie przeważająca decyzja o pozostaniu w PZD pokazuje, że działkowcy doceniają doświadczenie swojej organizacji w prowadzeniu ogrodów i oceniają ją pozytywnie.

W Poznaniu doszło do podpisania porozumienia ze Związkiem Miast Polski.

22 sierpnia 2014 roku, w wyniku licznych wystąpień środowiska działkowców do prezesa Związku Miast Polskich oraz toczących się rozmów z przedstawicielami PZD, doszło do podpisania porozumienia przez Polski Związek Działkowców i Związek Miast Polskich, które zakończyło ciągnący się i niepotrzebny spór oraz otworzyło perspektywy wspólnego działania na rzecz rozwoju ogrodów działkowych z pożytkiem dla działkowców i społeczeństwa.

Jeszcze przed podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o ogrodach działkowych, Związek Miast Polskich wniósł  do niej zastrzeżenia postulując, by Prezydent RP podpisał ustawę i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego  o rozstrzygnięcie konstytucyjności niektórych jej zapisów, naruszających zdaniem Związku Miast Polskich interesy miast. Inicjatywa ta wywołała zrozumiałe oburzenie wśród działkowców, którzy w licznych wystąpieniach kierowanych pod adresem prezesa Związku Miast Polskich Ryszarda Grobelnego zarzucali Związkowi, że występuje wbrew interesom polskich działkowców oraz, że inicjatywa jest groźna dla dalszego bytu i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Obchody Okręgowego Dnia Działkowca i Jubileusze ROD

W sobotę, 30 sierpnia 2014 roku, po raz kolejny poznańscy i wielkopolscy działkowcy razem z rolnikami obchodzili święto plonów. Z radością przyjęliśmy zaproszenie Urzędu Miasta Poznania by w dorocznym święcie plonów wzięli udział działkowcy. I tak Okręgowe Dni Działkowca połączono z Dożynkami Miejskimi.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w małym, liczącym zaledwie 76 działek Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Jutrzenka” na poznańskich Jeżycach, którego prezes – Grzegorz Strugarek ciepło powitał przybyłych gości i zaszczycił opowiedzeniem jego bogatej historii. Godne podkreślenia jest również, że działkowcy tego ogrodu jako jedni z pierwszych w Okręgu Poznańskim odbyli zebranie w sprawie wyboru stowarzyszenia mającego zarządzać ogrodem  i wybrali PZD.

Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie odśpiewaniem hymnu PZD. Powitano przybyłych na uroczystość gości, a wśród nich przyjaciela działkowców, posła wielu kadencji na Sejm RP pana Stanisława Steca. Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim działkowcom za pracę włożoną w uprawę działek i obronę ogrodów oraz złożył gratulacje ogrodom i działkowcom wyróżnionym w konkursach „Rodzinny Ogród Działkowy” i „Wzorowa działka”. Wręczono także odznaczenia związkowe – „Za zasługi dla PZD” oraz złote odznaki „Zasłużony Działkowiec”. 

Po zakończeniu spotkania w ROD „Jutrzenka” działkowcy udali się ze swoimi sztandarami do kościoła pw. św. Michała Archanioła, a następnie w dożynkowym korowodzie przemieścili się do Parku Wilsona. Gospodarz dożynek, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, podzielił dożynkowy chleb i podziękował rolnikom i działkowcom za ich pracę. W uroczystości wzięli udział liczni mieszkańcy miasta.

Wiele Ogrodów obchodziło w minionym czasie swoje Jubileusze. Szczególnie uroczyście obchodzono 65-lecie w ROD Samorządowiec w Szamotułach, 60-lecie powstania ROD obchodzono m.in. w ogrodach:  im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej, „Leszczynko” w Lesznie oraz im. Karola Świerczewskiego w Buku, Pod Lipami we Wrześni,  a także 50-lecie w Ogrodzie im. Mjr Dobrzyckiego w Obornikach, Wypoczynek w Poznaniu i Eko-Relaks w Międzychodzie. Wiele Jubileuszy 35 i 30-lecia odbyło się przy licznym udziale działkowców w poznańskich ogrodach. Każdą z uroczystości zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Okręgowego Zarządu w Poznaniu, prezydenci miast i wójtowie gmin. Wymienione Ogrody zostały wyróżnione pucharami oraz dyplomami Polskiego Związku Działkowców.

Niepokój działkowców po wyroku w sprawie altan

Wyrok NSA w sprawie altan wywołał wśród poznańskich działkowców niemałe oburzenie. Każdego dnia przychodzą i pytają: „Co dalej z naszymi altanami?”, „Musimy je rozebrać?”, „To bezprawne!”. Działkowcy czują potrzebę zmiany prawa budowlanego, by odsunąć zagrożenie stwierdzenia samowoli budowlanych od altan działkowych wybudowanych zgodnie z prawem, ale nie mieszczących się w definicji słownikowej altany, którą w swym kuriozalnym orzeczeniu przyjął za właściwą Naczelny Sad Administracyjny. Dlatego też działkowcy i Związek podjęli kolejną inicjatywę obywatelską, by wprowadzić jednoznaczne zdefiniowanie czym jest altana działkowa. W tej sprawie dotyczącej praktycznie wszystkich działkowców zbierane są podpisy poparcia i nie powinno zabraknąć działkowców, którzy pozostaliby bierni wobec tej sprawy, bo problem dotyczy nas wszystkich. Dotychczas w naszym okręgu zebrano ponad 25 000 podpisów świadczących o tym, że ten problem wymaga natychmiastowego rozwiązania.

W obronie ustawy

Wiele ogrodów i pojedynczych działkowców zareagowało na wystąpienie Rzecznik Praw Obywatelskich podważające zapisy ustawy o ROD. Działkowcy piszą listy do pani Rzecznik Praw Obywatelskich prosząc i często stanowczo żądając zmiany jej stanowiska w sprawie ustawy. Niestety, jak do tej pory Pani Rzecznik pozostaje głucha  na listy i poza wypowiedzią w dzienniku Rzeczpospolita nic w tej sprawie nie czyni. Budzi to oburzenie coraz szerszych kręgów działkowców. Wśród nadesłanych listów można przeczytać o bezkarności i ignorancji pani Rzecznik, braku szacunku dla działkowców i pozostawianiu ich samym sobie.

Kultura w ROD

20 września br. w ROD im. Ks. Przyłuskiego odbyło się spotkanie działkowych twórców w ramach projektu „Kultura w ROD”. Spotkanie w którym 29 artystów prezentowało swoją poezję, muzykę, prace malarskie, fotografię oraz rękodzieło artystyczne wzięło udział blisko 100 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jerzy Karpiński – wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu, który prezentował także swoja poezją, poznański dziennikarz Krzysztof Wodniczak – przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, Marek Stachowiak z Urzędu Miasta Poznania. Sukces tego pierwszego spotkania działkowych twórców potwierdził słuszność przyjętych założeń oraz udowodnił, że w szeregach działkowców jest wiele osób mogących prezentować swój artystyczny dorobek. Pełna sala osób uczestniczących w spotkaniu potwierdza też, że inicjatywa spotkała się z szerokim zainteresowaniem  odbiorców, czyli naszych działkowców. Inicjatorami projektu byli poznański poeta Pan Zbigniew Roth, a koordynatorem projektu Pan Zdzisław Szkutnik. Ogromny wkład pracy w organizacje spotkania działkowych artystów włożyły  Panie Barbarze Czapla, która udostępniła swój Ogród do odbycia spotkania oraz Panie Donata Strońska, Jolanta Mrozik, Teresa Lorenz, Izabela Hermanowska z komisji polityki społecznej oraz prowadząca spotkanie Pani Alicja Serba.

 

Opracowała: mgr Anna Socha