Delegacje wielkopolskich działkowców w Urzędzie Marszałkowskim

Wielkopolskie Urząd Marszałkowski od początku swojej kadencji wspiera rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Także w 2023r. ogrody działkowe z 3 okręgów: w  Kaliszu, Pile i Poznaniu uzyskały dotacje na budowę ogrodzeń, alejek ogrodowych oraz sieci wodociągowych w kwocie 3 miliony złotych. Wielkopolscy działkowcy doceniają udzieloną pomoc, która pozwala na poprawę warunków wypoczynku I rekreacji w ogrodach działkowych. Nowe inwestycje służą nie tylko działkowcom ale także odwiedzającym ogrody działkowe. Pomoc finansowa jest znaczącym wsparciem dla budżetów każdej rodziny działkowców, która otrzymuje wsparcie obniżające konieczność ponoszenia dużych wydatków na zadanie inwestycyjne.

Okazją do złożenia podziękowań za udzieloną pomoc było spotkanie delegacji okręgów z dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego  Panią Izabelą Witkiewicz. Wielkopolskich działkowców na spotkaniu w Urzędzie w dniu 17 listopada br. reprezentowali: Jerzy Wdowczyk i Roman Filipiak z Kalisza, Maria Fojt i Elżbieta Zdunek z Piły oraz Zdzisław Śliwa i Barbara Czapla z Poznania.

Występując w imieniu połączonych delegacji wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa złożył na ręce Pani Dyrektor podziękowania dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego,  Zarządu Województwa i radnych Sejmiku. Podkreślił, że przyznane dotacje zostały dobrze wykorzystane i przyczyniły się do unowocześniania infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych. Okręgi złożyły już, bądź złożą w najbliższym czasie, sprawozdania o efektach wsparcia przez Urząd ogrodów działkowych informując o ilości i zakresie wykonanych zadań inwestycyjnych. Takie podsumowanie wskaże, że droga wspierania ogrodów działkowych przez samorząd województwa była słuszna i jest odbierana przez działkowców bardzo pozytywnie. Pani Maria Fojt poprosiła o możliwość uczestniczenia działkowców na początku przyszłego roku w sesji Urzędu Marszałkowskiego, by móc przekazać radnym Sejmiku informacje o efektach udzielonej pomocy i raz jeszcze podziękować im za cenną inicjatywę wspierania inwestycji w ogrodach.

Omówiono także trwającą procedurę naboru wniosków od rodzinnych ogrodów działkowych o dotacje na 2024 r. Wyrażono nadzieją, że dotychczasowa polityka urzędu nie ulegnie zmianie i działkowcy nadal będą mogli liczyć na wsparcie zadań inwestycyjnych w ogrodach działkowych.

W dyskusji poruszono także aktualny problem zagrożenia ogrodów działkowych w wyniku zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym. Podkreślono, że pomimo zajęcia stanowiska przez Ministerstwo Technologii i Rozwoju o wydzieleniu kolejnej strefy planistycznej w planie ogólnym gminy zagrożenie ogrodów, dla których nie uchwalono jeszcze mpzp, nie uległo zmniejszeniu. Dlatego ważnym jest by wpływać na samorządy miast, aby do końca 2025r. uchwalono jak najwięcej mpzp, w których znajdzie się miejsce dla ogrodów działkowych. Dyrektor Witkiewicz poprosiła o przekazanie stanowisk okręgów i obiecała wsparcie przez Urząd Marszałkowski Województwa działań prowadzonych przez Związek o zapewnienie bezpiecznego bytu ogrodom.

Spotkanie odbywające się w miłej atmosferze zakończono zapewnieniem o dalszej dobrej współpracy i przekazaniem Pani Dyrektor kalendarzy działkowych i publikacji związkowych.

 

Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu w Poznaniu