Dotacje celowe dla Rodzinnego Ogrodu Działkoweg im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach

W piątek 22 marca 2019 roku  Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz Jan Molski i Danuta Krzyżanowska, przedstawiciele ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach podpisali dwie umowy dotyczące przekazania środków publicznych w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ogrodzie.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Gminą Oborniki środki finansowe w wysokości 14 000 zł przeznaczone zostaną na zainstalowanie monitoringu przy ogrodowym składowisku śmieci oraz na zakup i zamontowanie  pięciu sztuk nowoczesnych tablic ogrodowych. Zadania te zostaną zrealizowane do końca kwietnia  bieżącego roku.

Spotkanie z Burmistrzem Obornik przebiegało w bardzo konstruktywnej atmosferze. Wstępnie zaplanowano kolejne dotacje celowe na 2020 rok. W przyszłym roku planujemy zainstalować lampy oświetleniowe w ROD.

Jan Molski/ Prezes ROD