Dotacje z budżetu gminy dla ROD im. Sikorskiego i "Ogród Miejski" we Wrześni

Dzisiaj, tj. 28 lutego 2024 r., we wrzesińskim ratuszu została podpisana umowa na udzielenie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
P. o. burmistrza Wrześni Artur Mokracki podpisał umowę na udzielenie dotacji dla ROD im. „Wł. Sikorskiego”, która dotyczy udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Września na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dzięki niej ROD zrealizuje prace wykończeniowe domu działkowca.

 

Dzisiaj, tj. 28 lutego 2024 r., we wrzesińskim ratuszu została podpisana umowa na udzielenie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
P. o. burmistrza Wrześni Artur Mokracki podpisał umowę na udzielenie dotacji dla ROD „Ogród Miejski”, która dotyczy udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Września na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dzięki niej ROD wykona montaż skrzynek energetycznych do liczników energii elektrycznej.