Działkowcy powierzają prowadzenie ROD Polskiemu Związkowi Dzialkowców

Każdego tygodnia w ROD odbywają się kolejne zebrania zwołane w trybie art. 69 ustawy o rod z 13 grudnia 2013 r. Zainteresowanie sprawą wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie zarządzać ROD jest sprawą istotną dla działkowców, stąd duża frekwencja na większości zebrań. Liczna obecność osób posiadających tytuł prawny do działki na zebraniach ustawowych i jednocześnie przeważająca decyzja o pozostaniu w PZD pokazuje, że działkowcy doceniają doświadczenie swojej organizacji w prowadzeniu ogrodów i oceniają ją pozytywnie.

Przez ostatnie dwa tygodnie działkowcy z 25 ROD Okręgu Poznańskiego podjęli uchwałę o powierzeniu zarządzania ogrodu stowarzyszeniu ogrodowemu PZD. Uchwalę podjęły;
a) ROD z Poznania – „Pod Kasztanami”, „Zjednoczeni’, „Relaks”, „Pod Lipami”, im. Paszkowiaka,
im. Roosevelta i „Pomet’,

b) ROD z Lubonia – „Chemik” i „Bratek”,

c) ROD w Suchym Lesie – „Szarotka” i „Złotniki”,

d) ROD „Szczytniki” w Kórniku,

e) ROD „Bratek” w Lesznie,

f) ROD „Relax” w Swarzędzu,

g) ROD „Rokietnica” w Rokietnicy,

h) ROD im. Kościuszki w Stęszewie,

i) ROD „Wrzos” w Pniewach,

j) ROD im. M. Kopernika w Zbąszyniu,

k) ROD im. 40-lecia PRL w Książu Wlkp.,

l) ROD w Śremie – im. Świerczewskiego, im. M. Kopernika i „Na Zboczu”

m) ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie,

n) ROD im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,

o) ROD „Hutnik” w Gostyniu.

W 10 ROD frekwencja nie pozwoliła na podjecie prawomocnej uchwały. Dotyczyło to ROD "Odrodzenie" Środzie Wlkp., im. Króla J. III Sobieskiego i „Kolejarz” w Lesznie, „Ubezpieczeniowiec” w Poznaniu, im. Rożka w Wolsztynie, im. M. Kopernika w Opalenicy, „Azalia” w Widziszewie, im. Sikorskiego w Rawiczu, „Rzepicha” w Gorzkim Polu i im. Moniuszki w Rydzynie.

Magdalena Klessa-Kiec