Działkowcy wielkopolscy żegnają trudny rok 2020

Działkowcy wielkopolscy żegnają trudny rok 2020  i z nadzieją spoglądają w przyszłość

Dobiega końca rok, którego nasze  pokolenie z pewnością nie zapomni przez długie lata. Pandemia koronawirusa zdominowała nasze życie,  spowodowała przedwczesne odejście wielu wspaniałych ludzi, wywołała lęk o zdrowie, utratę pracy, brak środków do życia. Ograniczenia wywołane koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii wprowadziły zamęt do naszego życia, to co przez lata mogliśmy spokojne robić, stało się inne, niedostępne, niebezpieczne…  Społeczność działkowców także dotknięta została tymi ograniczeniami. Na szczęście mieliśmy nasze Ogrody Działkowe. Okazały się one prawdziwym lekiem na zły czas. Kiedy wiosną wprowadzono zakaz przemieszczania się, ograniczono pobyt w lasach i parkach ogrody okazały się być miejscem bezpiecznym dla rodzin działkowców spragnionych wyjścia z betonowych domów. Oczywiście ten pobyt też miał  swoje ograniczenia. Nie mogliśmy, tak jak wcześniej, spotykać się w szerszym gronie przyjaciół i znajomych, nie można było organizować ogrodowych spotkań, zarówno tych istotnych dla funkcjonowania ogrodów jak i tradycyjnych spotkań integracyjnych, okolicznościowych, festynów i obchodów Dnia Działkowca. Można było jednak, przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności, korzystać z dobrodziejstwa pobytu na łonie natury, w otoczeniu zieleni, w cieniu drzew i działkowych krzewów. Przestrzeganie koniecznych reżimów sanitarnych uchroniło też ogrody przed zamknięciem dostępu do nich, czego obawiano się na początku pandemii oraz zapobiegło powstawaniu na terenie ogrodów działkowych ognisk wirusa.

Uzyskanie pozytywnego i w miarę spokojnego przetrwania najtrudniejszych miesięcy w mijającym 2020 roku zasługuje na podkreślenie odpowiedzialności większości działkowców, w tym szczególnie osób zarządzających ogrodami.  Wielka w tym zasługa władz naszego Związku, który precyzyjnie określał warunki korzystania z działek, wprowadzał szczegółowe przepisy pandemiczne, umożliwiające funkcjonowanie ogrodów. Zarówno Krajowa Rada PZD jak i Krajowy Zarząd wprowadzały istotne przepisy dla zabezpieczenia funkcjonowania ogrodów przy istniejących ograniczeniach. Jednym z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych na tym szczeblu były decyzje dotyczące możliwości odbycia walnych zebrań w ogrodach działkowych. Trzeba było zapewnić ogrodom środki finansowe, a te mogły być uchwalane przez walne zebrania działkowców, które z kolei z uwagi na ograniczenia możliwości spotkań nie mogły się odbywać, zwłaszcza w dużych ogrodach. Stąd też podjęte zostały uchwały umożliwiające odstąpienie od odbycia walnego zebrania, jeśli   możliwe było zapewnienie funkcjonowania ogrodu w oparciu o środki finansowe zbierane od działkowców na poziomie uchwalonym w 2019r. Umożliwiono jednak zwiększenia opłat ogrodowych o koszty wynikające ze wzrostu usług świadczonych na rzecz ogrodu, jak np. opłat za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci. Dla tych ogrodów, którym ten poziom przychodów był niewystarczający opracowano na czas pandemii szczególne zasady odbycia walnych zebrań lub konferencji delegatów. W ten sposób można było zapewnić finansowanie także inwestycji ogrodowych, tym bardziej, że do ogrodów płynął strumień dotacji  przyznawanych ogrodom przez samorządy. Po raz pierwszy ogrody z terenu Wielkopolski skorzystały z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 milionów zł, z czego ponad 1 milion przypadł dla Okręgu w Poznaniu. Pomagały także ogrodom nasze miasta. Łączna suma dotacji dla całego Okręgu wyniosła  2 700 000 zł. Dla jej skonsumowania niezbędny był wkład własny ogrodów, a jego uzyskanie wymagało decyzji wszystkich działkowców na walnym zebraniu.  W rezultacie rozwiązań przyjętych przez Krajową Radę PZD na terenie Okręgu przeprowadzonych zostało 85 walnych zebrań i dwie konferencje delegatów.  Zarządy 44 ROD wystąpiły do Okręgowego Zarządu z wnioskiem o zawieszenie walnego zebrania i powołanie walnego zebrania komisarycznego. W tych ROD skutecznie przeprowadzono walne zebrania komisaryczne. W 156 ROD zarządy zdecydowały o odstąpieniu od organizacji walnych zebrań w roku 2020. Decyzje o wyborze konkretnego rozwiązania w zakresie organizacji walnych zebrań w roku 2020 nie miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie ogrodów działkowych i ich gospodarkę finansową. Ważne, że pandemia nie zahamowała rozwoju ogrodów, a przeprowadzone inwestycje poprawiły warunki odpoczynku wielu  działkowcom. Działkowcy gorąco dziękują samorządowi województwa oraz samorządom naszych miast za pomoc finansową, jaka uzyskaliśmy w mijającym roku. Jej skala świadczy, że ogrody cieszą się zasłużonym uznaniem, co stało się widoczne jeszcze bardziej za sprawą pandemii. Gdy okazało się, ze można w ogrodach bezpiecznie przebywać natychmiast wzrosło zainteresowania działkami. Wzmógł się popyt na działki, wzrosły też ich ceny. Uwidoczniło to, że ciągle istnieje zapotrzebowanie na nowe działki, że jest wiele osób chętnych do ich objęcia, zwłaszcza w miastach, w których powstają nowe osiedla. Związek podjął starania o pozyskanie nowych terenów i tworzenie nowych ogrodów. Nie jest to sprawa łatwa i możliwa do załatwienia w krótkim czasie, ale też sygnały płynące z różnych środowisk regionu nie wykluczają, że uda nam się pozyskać nowe grunty pod tak potrzebne ogrody.

Rok 2020, to także rok walki o środowisko naturalne i poprawę klimatu.  Nowy Program PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD” porusza temat zagospodarowania i wykorzystania działki ROD w aspekcie działań ekologicznych i przyjaznych środowisku.  W Programie szczególnie zwrócono uwagę na działania, jakie może podjąć każdy działkowiec na swojej działce, przyczyniając się jednocześnie do zachowania bioróżnorodności i dobrej kondycji przyrodniczej użytkowanej przez siebie działki. Do takich działań należy stosowanie kompostownika, prowadzenie upraw wielogatunkowych, stosowanie rodzimych gatunków uprawnych, rezygnacja z chemicznych środków ochrony roślin, zakładanie budek lęgowych czy karmników dla ptaków oraz domków i ekohoteli dla owadów i pożytecznych ssaków. Utrzymaniu bioróżnorodności na działce sprzyja również uprawa roślin miododajnych, zakładanie łąk kwietnych zamiast trawnika oraz stosowanie upraw współrzędnych i płodozmianu. Zagadnienia zawarte w Programie „Bioróżnorodność na działkach w ROD” są ważne dla nas wszystkich i będziemy je przekazywać działkowcom do codziennego stosowania na działkach.

Doświadczenia roku 2020 muszą zostać wykorzystane w nadchodzącym 2021r. Spoglądamy na niego z nadzieją i większym optymizmem. Wierzymy, że za sprawą szczepionki  uodpornimy się na zakażenia koronawirusem i powrócimy do normalnego funkcjonowania. Przygotowujemy się już do działań czekających nas w nowym roku, opracowywane są  różne warianty działania Związku i ogrodów w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, przygotowujemy się też do Jubileuszu 40-lecia PZD, który mamy nadzieję odbyć już niekoniecznie w formie zdalnych spotkań.

Wszystkim Działkowcom z terenu Wielkopolski życzę u progu Nowego Roku, by przyniósł spełnienie naszych pragnień powrotu do normalności, a ogrodom działkowym zapewnił dalszy rozwój z pożytkiem dla samych działkowców jak  i społeczności lokalnych korzystających z ogrodów.

 

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu w Poznaniu