Działkowcy z Obornik i Szamotuł rozmawiają z Burmistrzami Gmin o przyszłości swoich ogrodów !!

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwaloną 7 lipca 2023 roku oraz projektem rozporządzenia MRiT dotyczącym stref planistycznych, zrodziła się obawa, że wiele ROD może ulec likwidacji.

Prezesi obornickich ROD spotkali się w dniu 6 listopada 2023 roku z Tomaszem Szramą, Burmistrzem Obornik. Po przedstawieniu swoich obaw Burmistrz Szrama zapewnił, że w miesiącu styczniu 2024 roku Rada Miejska w Obornikach rozpocznie procedurę zamiany dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 28 listopada 2023 roku przedstawiciele szamotulskich ROD odbyli podobne spotkanie ze swoim Burmistrzem, gdzie uzgodnili podobne procedury przekształcenia studium na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Jan Molski/Oborniki