Działkowcy z ROD Energetyk 1 w Poznaniu piszą do RPO