Działkowcy z ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie napisali do Prezydenta RP

                                                                                         Gniezno, dnia 29 marca 2014r

Pan

              Bronisław Komorowski

                                                  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie.

           

            My działkowcy uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,, im. Grodu Lecha” w Gnieźnie obradujący w dniu 29 marca 2014 roku wyrażamy swoją dezaprobatę wobec inicjatywy Związku Miast Polskich dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

            Rozwiązania przyjęte w nowej ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zostały wypracowane po szerokiej konsultacji z różnymi podmiotami w tym także z przedstawicielami władz samorządów. Ustawa została uchwalona niemal jednogłośnie przez Sejm RP, co świadczy o tym, że przyjęty kompromis pogodził interesy wszystkich reprezentowanych stron.

 

Panie Prezydencie.

            My działkowcy zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym nie rozumiemy argumentów autorów stanowiska podpisanego przez Pana Ryszarda Grobelnego Prezesa Związku Miast Polskich. Nowelizacja, co dopiero uchwalonej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i przyjęcie wnioskowanych przez ZMP rozwiązań doprowadzi do likwidacji wielu rodzinnych ogrodów działkowych bez możliwości ich odtworzenia.

            Prosimy o odrzucenie wniosku Związku Miast Polskich i nie zaskarżanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

 

                 Prezes ROD                                                                    Przewodniczący

                 Wojciech Gola                                                                Walnego Zebrania

                                                                                                         Paweł Wełnic