Festyn z okazji Dnia Działkowca w ROD im. J. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej

W dniu 13 września 2014 roku przy wspaniałej pogodzie odbył się Festyn w ROD z okazji Dnia Działkowca Obchody w świetlicy ogrodu otworzył Prezes ROD Zenon Król. Po wysłuchaniu Hymnu Działkowców uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego długoletniego działkowca naszego ogrodu. Po czym nastąpiło powitanie gości i działkowców z rodzinami. W uroczystości uczestniczyli wice-prezes OZ w Poznaniu Sylwester Chęciński, przedstawiciele Policji i Powiatowej Straży Pożarnej oraz nauczyciele przedszkola niepublicznego i Szkoły Muzycznej ‘’PORTATU’’ z wychowankami. Prezes Zenon Król w swoim wystąpieniu poinformował działkowców o zrealizowaniu uchwał WZ dotyczące inwestycji które zostały wykonane w 100%. Zobowiązania finansowe działkowców wobec ogrodu zrealizowane w 100%. Następnie prezes przedstawił krótko sytuacje w PZD po uchwaleniu i podpisaniu nowej ustawy i jej wdrażanie w ROD, oraz dzisiejsze powstające zagrożenia które nam zafundowali w tak krótkim czasie ZMP i NSA w Warszawie wydając wyrok na ALTANY. Poinformował zebranych o dużym zaangażowaniu działkowców naszego ogrodu w poparciu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ‘’STOP ROZBIÓRKOM ALTAN’’ zbierając już 370 podpisów. Następnie głos zabrał wice-prezes OZ  Sylwester Chęciński który w swym wystąpieniu rozszerzył tematy NSA przekonując aby nie lekceważyć sobie ich poczynań i najszybciej stawiać im opór składając swój podpis na liście poparcia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. ‘’ STOP ROZBIÓRKOM ALTAN’’  podziękował również działkowcom za dotychczasowe tak liczne zebrane podpisy. Przedstawiciel policji nawoływał o znakowanie swojego sprzętu i dobre jego zabezpieczenie na działce. Po tych wystąpieniach nastąpiła część artystyczna dzieci ze Szkoły Muzycznej ‘’PORTATU’’ grając na instrumentach strunowych i klawiszowych przedstawili swoje talenty muzyczne. Po czym nastąpiło wręczenie odznaczeń związkowych i dyplomów z nagrodami działkowcom za "Wzorową Działkę 2014 roku". Następnie impreza przeniosła się na zewnątrz świetlicy gdzie przy muzyce zespołu Stara Kadra Muzyczna działkowcy spożywali tłuste i słodkie jedzonko oraz napoje sponsorowane przez licznych darczyńców Środy i okolicy. Podczas poczęstunku obecni byli: Burmistrz W. Ziętkowski, który w rozmowie zapewniał o dalszej pomocy dla ogrodu w finansowaniu i modernizacji ROD. Pan Janusz Cybichowski zachęcał do współpracy z ogrodem Odrodzenie, a Pan Sylwester Chęciński podziękował Burmistrzowi za wspieranie finansowe ogrodów i popieranie naszych zapisów ustawy.  Prezes Zenon Król opowiadał o współpracy z instytucjami i rzemieślnikami oraz o zdobywaniu zaufania i pomocy dla ogrodu. Na terenie przy świetlicy odbywały się liczne konkursy dla dzieci i dorosłych między innymi strzelnica i koło szczęścia, a dzieci zabawiały Panie przedszkolanki. Policja pokazała ciekawy program dla dzieci i dorosłych, druhowie strażacy pokazywali przebieg akcji ratownictwa drogowego i gaszenia pożaru. Przy dobrej pogodzie, w dobrych nastrojach impreza przy muzyce trwała do późnych godzin nocnych.

 

Komitet organizacyjny Festynu w ogrodzie.