Informacja dla ROD z Poznania w sprawie indywidualnych numerów kont do wnoszenia opłaty za odpady

UM Poznania informuje co zrobić w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji na odbiór śmieci nie ma jeszcze nadanego indywidualnego numeru konta do wnoszenia opłaty. Informację można przeczytać tutaj.