Inwestycje i remonty za ponad 248519,56 w „ROD Camping Pod Lasem” w Poznaniu w 2023 roku

W maju 2022 roku na ROD „Camping Pod Lasem” przy ul. Słupskiej 90 w Poznaniu został wybrany nowy Zarząd, od tego momentu na ogrodzie zaczęło dziać się bardzo dużo, Zarząd nie ustaje w swoich działaniach i próbuje doprowadzić mały ogród (74 działki) do perfekcji.  2023 roku Camping Pod Lasem zakończył inwestycji w ramach projektu grantowego Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych, którego organizatorem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwota grantu to 100.000 zł i w pełni ta kwota została wykorzystał na tereny zielone, stworzenie klombu oraz wymianę oświetlenia na solarne.  W miesiącu kwietniu, krótko przed Walnym Zebraniem powstała nowy chodnik z kostki brukowej prowadzący do świetlicy, głównie osoby starsze miały problem wejść na teren ogrodu z powodu dziur i błota podczas obfitych opadów deszczu. Koszt inwestycji 4.377,75 zł w całości zrealizowany ze środków własnych. Następnie dzięki dotacji z Urzędu Miasta Poznania w wysokości 35.000 zł i 15.000 zł wkładu własnego wyremontowano budynek świetlicy, gdzie wymieniono drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne, wymieniono okno w biurze, dodatkowo w budynku zmodernizowano toalety i przystosowano je dla osób niepełnosprawnych oraz dla matek z dzieckiem. Przy okazji tej inwestycji Zarząd postanowił przekształcić pomieszczenie magazynowe i stworzyć zaplecze kuchenne, które w pełni było sfinansowane ze środków własnych ogrodu, koszt modernizacji i umeblowania to 5.665,64 zł. Kolejną inwestycją zrealizowaną dzięki dofinansowaniu w wysokości 45.500 zł z Urzędu Wojewódzkiego była wymiana nawierzchni na jednej z alei na terenie ROD oraz zamontowanie progów zwalniających, cała inwestycja kosztowała 59.187 zł a kwota 13.687 zł to wkład własny pochodzący od działkowców. Zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym na 2023 rok była wymiana instalacji elektrycznej na terenie ogrodu, odświeżono i odmalowano skrzynki, wymieniono rozdzielnię główną oraz liczniki działkowców, każda rozdzielnia została zaplombowana, zamontowano nowe zabezpieczenia. Koszt całej inwestycji 29289,17 zł sfinansowany z corocznych opłat ogrodowych. Na ogrodzie przeprowadzono również szereg drobnych remontów oraz wymiany bieżące wchodzące w skład infrastruktury ogrodowej. Przed Zarządem kolejne wyzwania, w 2024 roku w planie jest izolacja oraz ocieplenie budynku świetlicy, może nie wszyscy wiedzą ale jest to jeden z niewielu budynków na terenie wszystkich ogrodów działkowych, który powstał ze słomy i zaprawy cementowej. W planach jest też wymiana i modernizacja monitoringu ogrodowego, który w leśnej lokalizacji ogrodu jest niezbędny.  

Przy tej okazji Zarząd ROD „Camping Pod Lasem” chciałby serdecznie podziękować grupie działkowców, która poprzez wspólne działania, zainteresowania oraz życzliwość w stosunku do siebie zaangażowała się w odbudowę naszego ogrodu.

Patrycjusz Nogaj
Skarbnik ROD „Camping Pod Lasem”