Inwestycje w ROD Relax-Umultowo w Poznaniu

W tym roku - 2023 - Zarząd ROD Relax Umultowo zrealizował już swoją pierwszą inwestycję do, których należało wykonanie chodnika na terenie ogrodu w celu ułatwienia działkowcom wejście i wyjście ze schodów na skarpie od strony ul. Dolnej.

W obecnym roku czeka nas jeszcze wykonanie oświetlenia solarnego wewnętrznych alejek oraz wykonanie ogrodzenia nowego terenu od strony ul. Miętowej. Warto wspomnieć, że kamienie graniczne wkopała nam firma Geodezyjna na indywidualne zlecenie Zarządu. BYŁO WARTO. 
 
Z poważanie 
Zarząd ROD Relax-Umultowo