Inwestycje w ROD „Zagajnik” w Poznaniu w 2022 roku

ROD „Zagajnik” w Poznaniu ul. Stobnicka 2a otrzymał wsparcie finansowe z budżetu Miasta Poznania na rozwój infrastruktury ogrodowej. Otrzymana dotacja celowa z Urzędu Miasta Poznania w kwocie ponad 44 000,00 zł pozwoliła na dofinansowanie zadania związanego z remontem nawierzchni alejek ROD „Zagajnik”.
Inwestycja została w całości wykonana w sierpniu 2022 roku i pozytywnie oceniona przez  przedstawicieli Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania w trakcie jej kontroli we wrześniu br. W październiku 2022 roku Zarząd ROD „Zagajnik” złożył Urzędowi Miasta Poznania sprawozdanie uwzględniające rozliczenie kosztów i sposobu finansowania wykonanej inwestycji. Modernizując alejki ogrodowe, Zarząd poniósł jakość infrastruktury technicznej Ogrodu, mając w szczególności na uwadze poprawę warunków korzystania z dróg dojazdowych na terenie ROD Zagajnik.

ROD „Zagajnik” otrzymał także wsparcie finansowe z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na rozwój infrastruktury ogrodowej. Otrzymana dotacja w kwocie 40 000zł. umożliwiła dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie pompy wodnej w studni nr 1 i osprzętu w studni nr 1 i 2, a także prac malarskich ww. studni. Inwestycja została w całości zakończona  w październiku 2022.
Zadanie inwestycyjne wpisuje się w aktualne potrzeby działkowców związane z zaopatrzeniem działek w wodę, a także umożliwia poprawę infrastruktury technicznej w zakresie utrzymania obiektów pełniących funkcje poboru wody na terenie ROD Zagajnik.

Ponadto 2 grudnia 2022 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu została podpisana umowa  pomiędzy Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym ARiMR  a członkami Zarządu ROD „Zagajnik” w Poznaniu na powierzenie grantu w ramach Projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – poprawa jakości środowiska miejskiego.
Z ramienia ARiMR umowę na grant w wysokości 100 000 złotych na realizację projektu podpisał   Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Marcin Klemenski, a ze strony PZD umowę podpisały Prezes ROD Zagajnik  Teresa Lorenz oraz Członek Zarządu Krystyna Czajka. Dzięki dofinansowaniu ogród będzie mógł rozpocząć remont Świetlicy, postawić tablice edukacyjne oraz wykonać nasadzenia drzew i krzewów miododajnych.

Teresa Lorenz
Pprezs Zarząd ROD „Zagajnik”