,,Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” – wręczenie pamiątkowych ryngrafów Staroście Powiatu Wrzesińskiego oraz Burmistrzowi Wrześni przez przedstawicieli ROD powiatu wrzesińskiego

Przedstawiciele Powiatowego Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Wrześni Marcin Makowski, Marian Wojciechowski i Zbigniew Mikołajczak z początkiem nowego roku w dniach 16 i 17 stycznia 2023r. złożyli wizytę Staroście Powiatu Wrzesińskiego Dionizemu Jaśniewiczowi oraz Burmistrzowi Wrześni Tomaszowi Kałużnemu aby podziękować za wieloletnie wspieranie rodzinnych ogrodów działkowych z terenu powiatu wrzesińskiego. Podkreślili również, jak ważne jest wsparcie włodarzy powiatu i miasta dla wszystkich działkowców z naszego terenu.  Podczas spotkania działkowcy wręczyli Samorządowcom  pamiątkowe ryngrafy z mottem: ,,Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” (Flora Edwards). Życzono sobie, by te słowa przyświecały dobrym działaniom z pożytkiem dla wrzesińskich działkowców z powiatu i miasta.

Przewodniczący Powiatowego Kolegium Prezesów ROD we Wrześni
Zbigniew Mikołajczak