Kolegium Prezesów ROD Poznań – Jeżyce pisze w sprawie zmiany prawa dotyczącego altan w ROD