Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne”

Już po raz 4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizował 20 sierpnia 2019 r. Konferencję Naukowo-Warsztatową „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne”. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele nauki, ale również ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, szpitali, osoby reprezentujące stowarzyszenia i fundacje. Wszystkich uczestników łączyło praktyczne wykorzystanie ogrodu jako środka terapeutycznego.

Wstępem do zagadnień przedstawionych na Konferencji było przedstawienie odbiorców hortiterapii ze względu na pokoleniowe różnice i postrzeganie świata.  Na konferencji przedstawiono praktyczne stosowanie leczenia ogrodem w szpitalach klinicznych i szkołach specjalnych. Pokazana została również realizacja ogrodu terapeutycznego przy szkole specjalnej w Poznaniu.

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawili wpływ roślin w mieszkaniu na życie człowieka oraz założenia ogrodu sensorycznego jako narzędzia hortiterapii. Z prezentowanych wykładów można było się dowiedzieć, jak wykorzystać rośliny uzyskane w ogrodzie, na łące czy w lesie w codziennej diecie, w kosmetykach domowego wyroby czy pracach artystycznych.

W sesji warsztatowej prowadzonej przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i absolwentki studiów podyplomowych Hortiterapia można było praktycznie sprawdzić swoje umiejętności manualne w wykorzystaniu plonów z ogrodu oraz roślin dziko rosnących przy tworzeniu materiałów służących terapii ogrodem bądź tworzenia wyrobów domowego użytku.

Z ilości uczestników – prawie 140 osób z całej Polski, przybyłych na Konferencję widać, że zainteresowanie hortiterapią w różnych dziedzinach życia jest duże, a osób zajmujących się tym tematem w rożnym aspekcie bardo dużo. Fakt, że ogród jest lekarstwem widać również na przykładzie niesłabnącego zainteresowania ogrodami działkowymi i potrzebą posiadania kawałka ziemi i zieleni, gdzie można przyjść czynnie odpocząć pracując na działce.

Magdalena Klessa-Kiec
Główny specjalista ds. ogrodniczych
Polski Związek Działkowców
Okręg w Poznaniu