Łazarscy działkowcy zapraszają na “Sezon Ogródkowy”

Promowanie ogrodów działkowych, pokazywanie ich potencjału, a także spacery i podziwianie roślin oraz ogrodowej architektury. Tak wygląda pilotażowa odsłona akcji “Sezon Ogródkowy – spotkajmy się na działkach”.

Celem tej inicjatywy jest stopniowe otwieranie ogrodów działkowych na lokalną społeczność. W ciągu najbliższych kilku miesięcy na terenie ROD im. Kopczyńskiego i ROD im. Curie-Skłodowskiej, które znajdują się na Łazarzu, odbywać się będą konsultacje społeczne. Wezmą w nich udział działkowcy, przedstawiciele łazarskich instytucji, m.in. szkół, przedszkoli, klubów seniora oraz lokalnych organizacji.

“Sezon Ogródkowy” potrwa do końca września. Jego celem jest promowanie ogrodów działkowych jako terenów zieleni o cennych walorach przyrodniczych i społecznych, a także rozpoczęcie procesu ich otwierania na mieszkańców. Duży nacisk zostanie położony na diagnozę potencjału wybranych ogrodów. Planowany jest otwarty spacer badawczy, podczas którego będzie można posłuchać historii działkowców, zobaczyć ciekawą architekturę ogrodową czy wyjątkowe okazy roślin.

Poprzez aktywne włączenie działkowców i lokalnych instytucji, inicjatywa ma szansę stać się inspiracją do wspólnych interdyscyplinarnych projektów na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w innych częściach Poznania, czy też w innych polskich miastach. Rezultatem pilotażowych działań będzie m.in. katalog dobrych praktyk, który posłuży jako inspiracja dla innych ogrodów działkowych, które chcą otworzyć się na szersze grono użytkowników. Na koniec procesu zaangażowani interesariusze w drodze głosowania wybiorą dwa wydarzenia animacyjno-integracyjne, których organizacja zaplanowana jest na wrzesień tego roku.

Pomysłodawcą pilotażu jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w Poznaniu, a realizatorem Stowarzyszenie Zasiej. Działanie jest częścią międzynarodowego projektu Connecting Nature (Program Ramowy Horyzont 2020), w którym miasto Poznań jest partnerem.

“Sezon Ogródkowy” stanowi uzupełnienie programu dotacji udzielanych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa na modernizację infrastruktury ogrodowej, m.in. remonty świetlic i domów działkowca, wymianę ogrodzenia czy doprowadzenie prądu.

 

źródło : tenpoznan.pl

 

 

Spotkajmy się na łazarskich działkach. Ekologiczna akcja w Poznaniu

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie "Zasiej" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Nie po Drodze", a jego pomysłodawcą jest miejskie biuro koordynacji projektów i rewitalizacji. Dotyczy przede wszystkim dwóch rodzinnych ogrodów działkowych – ROD im. Onufrego Kopczyńskiego i ROD im. Marii Skłodowskiej-Curie.

– Chcemy rozpocząć dyskusję na temat ekologicznej i społecznej roli tych wyjątkowych miejskich terenów zielonych, jakimi są działki, oraz nawiązać współpracę między działkowcami a mieszkańcami – informuje Julia Krzywicka ze Stowarzyszenia "Zasiej". – Chcemy zwrócić uwagę na potrzebę zachowania ogródków działkowych jako miejsca wymiany wiedzy, umiejętności oraz współpracy lokalnej społeczności.

Działki miejscem otwartych spotkań

Organizatorzy chcą zmienić postrzeganie ogródków działkowych jako miejsc niedostępnych dla szerszego grona i wypromować je jako cenne dla Poznania miejsca o wielu walorach przyrodniczych i społecznych. Zapraszają do akcji nie tylko samych działkowców, ale też lokalne instytucje, organizacje i społeczność.

Przez całe lato na działkach będą się odbywać konsultacje społeczne, podczas których można będzie przedyskutować pomysły na współpracę i wspólne inicjatywy na terenach ROD.

Jak informują organizatorzy, z terenów działek będą mogły korzystać w przyszłości m.in. szkoły w ramach lekcji biologii. Dzieci będą mogły nauczyć się uprawy własnych grządek warzywnych, a dla seniorów ma powstać przestrzeń do ćwiczeń. 17 lipca o godz. 14 odbędzie się także otwarty spacer po działkach, na którym mieszkańcy mogą zwiedzić ogródki, poznać tajniki ich uprawy i porozmawiać z działkowymi pasjonatami. Będzie też dyskusja o roli, jaką mają ogródki działkowe dla terenów miejskich.

Na wrzesień są planowane kolejne wydarzenia. Jakie? O tym zdecydują w głosowaniu ci, którzy będą zainteresowani.

Bliżej natury

Cały łazarski projekt jest częścią szerszego międzynarodowego programu "Connecting Nature", którego partnerem jest miasto Poznań. Chodzi o poszerzanie roli zielonych terenów w miastach i wprowadzanie nowych ekologicznych rozwiązań. A przede wszystkim o zaangażowanie społeczności w kontakt z naturą i dbanie o środowisko naturalne.

Akcja "Sezon Ogródkowy" skupia się na badaniu potencjału i potrzeb ogródków działkowych oraz codziennych wyzwaniach stojących przed działkowcami. Pilotażowe działania mają się zakończyć opublikowaniem specjalnego Katalogu dobrych praktyk otwierania ROD, który będzie dostępny dla zarządów ROD i innych instytucji oraz ma posłużyć jako inspiracja dla innych ogródków działkowych.

 

źródło : poznan.wyborcza.pl