Program "Mała retencja" w Poznaniu - ruszył nabór

Od wtorku, 28 maja, można składać wnioski o dotacje w ramach programu "Mała retencja". Poznań znów będzie dofinansowywać rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki. Miasto przeznaczy na to aż milion złotych.

Program powstał po to, by zwiększyć liczbę rozwiązań poświęconych retencji. Chodzi o to, by woda "nie uciekała" - czyli aby zamiast spływać do kanalizacji deszczowej i Warty, zostawała w miejscu, w którym spadła i była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków.

Nabór wniosków o dofinansowanie ruszy 28 maja i zakończy się 17 czerwca. Dokumenty można składać osobiście w urzędzie miasta (w biurze podawczym przy placu Kolegiackim 17) lub wysłać je listem poleconym na adres: Urząd Miasta Poznania - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, z dopiskiem: Mała Retencja.

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie poznan.pl/malaretencja. Informacje można także uzyskać pod numerami telefonów: 61 878 4596, 61 646 33 44, 885 953 432 oraz pod adresem mailowym: deszczowka@um.poznan.pl. 

Po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami podpisywana jest umowa, a następnie Miasto wypłaca środki na wykonanie inwestycji. Najpóźniej do 31 października tego roku trzeba będzie złożyć dokument rozliczający wykonanie inwestycji.

Kto ma szansę na dotację?

O dofinansowanie mogą starać się mieszkańcy Poznania - zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, instytucje oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W tym roku poszerzono grono poznaniaków, którzy mogą skorzystać z dotacji. Na wsparcie finansowe na gromadzenie deszczówki mogą liczyć także użytkownicy działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz właściciele własnych ogródków na terenie zarządzanym przez spółdzielnię lub wspólnotę. Dotacja będzie mogła pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali - do 6 tys. zł.

Nieruchomość, na jaką przysługiwać będzie dofinansowanie, musi znajdować się na terenie Poznania (wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny, który pozwala na dysponowanie nią). I tutaj kolejna zmiana. Pieniądze "pójdą za adresem, a nie osobą". Oznacza to, że można będzie uzyskać dofinansowanie na więcej niż jedną nieruchomość. 

Pieniądze z programu można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania (czyli naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową czy pompy zanurzeniowej oraz elementów przyłączeniowych). Dotację można będzie otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.

Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania pieniędzy.

AW

Link do strony UM Poznania

Link do Aktualności News