Medale dla samorządowców wrzesińskich

Medale „Bene Meritus” dla samorządowców wrzesińskich

Ogrody wrzesińskie mają dobrych mecenasów w osobach samorządowców Powiatu i Miasta. Ogrody dobrze się rozwijają i uzyskują różnorodne wsparcie dla prowadzonej działalności. Warto wspomnieć choćby coroczne dofinansowanie inwestycji ogrodowych, pomoc w organizowaniu powiatowego Dnia Działkowca, stworzenie działkowcom korzystnych warunków odbioru odpadów komunalnych i wiele innych pozytywnych działań. W uznaniu zasług Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i Burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny  otrzymali 15 grudnia br. jubileuszowe medale „Bene Meritus” z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta medale „Dobrze Zasłużonym” samorządowcom wręczył wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Zdzisław Śliwa, któremu towarzyszyli przewodniczący Kolegium Prezesów Wrześni  Zbigniew Mikołajczak  i sekretarz Kolegium Marcin Makowski Spotkanie było też okazją do rozmowy o kondycji ogrodów i ich przyszłości. Prezes Okręgu poinformował samorządowców o roli i działalności Związku w minionym okresie, podkreślił starania, by zapewnić dostęp do działek wielu nowym chętnym, którzy szczególne w okresie pandemii pukają do bram ogrodów w poszukiwaniu wolnej działki. Burmistrz Kałużny poinformował , że docenia rosnące zainteresowanie działkami i chętnie przekazałby nowe tereny pod ogród działkowy, ale na przeszkodzie staje brak wolnych terenów w mieście. Podejmuje też starania, by móc pozyskać tereny zarządzane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ale te działania nie są skuteczne przez zapisy ustawy, które nie przewidują przekazywania terenów pod ogrody działkowe. Prezes Śliwa poinformował, że z podobnym problemem spotkał się w Poznaniu, gdzie na terenie Naramowic istnieje duże zapotrzebowanie na działki, ale także tam na przeszkodzie w pozyskaniu terenu przez miasto stoi obowiązująca ustawa. Może należałoby zmienić zapisy ustawy o KOWR, by stworzyć warunki do rozwoju jakże potrzebnej inicjatywy społecznej, jaką jest tworzenie nowych ogrodów działkowych?

Spotkanie zakończyło się życzeniami świątecznymi i wręczeniem Staroście oraz  Burmistrzowi kalendarzy działkowych oraz nowego wydawnictwa „40 lat Polskiego Związku Działkowców - dziedzictwo i przyszłość” .

Tekst:  Zdzisław Śliwa
Zdjęcia: Maciej Sznek