Monitoring na ogrodowych alejkach

Najważniejszym wyzwaniem inwestycyjnym na najbliższe miesiące dla zarządu ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej będzie instalacja monitoringu. O działaniach w ubiegłym roku i planach inwestycyjnych w 2022 roku działkowcy rozmawiali podczas zebrania sprawozdawczego w ogrodowej świetlicy.

W zebraniu udział wzięli też goście - starosta Ernest Iwańczuk, przedstawiciel KPP w Środzie str. sierż. Alicja Marcinkowska i prezes ROD im T. Kościuszki w Środzie Wlkp. Stanisław Pruszyński.

Prezes ogrodu Zenon Król mówił, że panująca w 2021 roku pandemia nie przeszkodziła zarządowi w działaniach - bezpiecznie i w stu procentach zrealizowano wszystkie plany i inwestycje. Dzięki nadwyżce z ubiegłego roku, w obecnym będzie można zrealizować plany tegoroczne za łączną kwotę ponad 45 tys. zł. Oprócz środków własnych ogród otrzymał również dotację z Urzędu Miejskiego w wysokości 25 tys. zł.

Największą w tym roku inwestycją na terenie ogrodu będzie wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Zamontowany zostanie system kamer IP NOVUS 5 Mpx do 9 kamer na terenie ROD. To zadanie ma zostać zrealizowane w maju.

Podczas dyskusji sporo mówiono o problemach związanych z gospodarowaniem wodą, z instalacjami na działkach, co ma bezpośredni wpływ na zwiększanie kosztów opłat dla działkowców. Poruszano również kwestie wiązane z kosztami wywozu odpadów komunalnych. Ważne jest, by działkowcy odpowiedzialnie segregowali odpady i sami nie przyczyniali się do zwiększania tych opłat.

Zarząd przypominał też, że jeszcze w tym roku kończy się jego kadencja i dobrze by było, by w kolejnych władzach byli też reprezentanci młodszego pokolenia.

Źródło: gazetasredzka.pl