Monitoring wizyjny w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

23 Maja br.  dokonano uroczystego odbioru planowanej w planie pracy zarządu ROD na 2022rok inwestycji pod tytułem: Monitoring wizyjny System Kamer IP NOVS 5 Mpx -9 kamer IP na terenie ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp przy ul. Kochanowskiego 22.  

Odbioru systemu monitoringu dokonała i protokoły podpisała komisja Inwestycyjna ROD pod przewodnictwem Prezesa Zenona Króla z udziałem Społecznego Inspektora Budowlanego, oraz Burmistrza Piotra Mielocha i Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień UM Michała Orłowskiego oraz wykonawcy inwestycji Rafała Lesińskiego.     

Treść prezes Zenon Król.

Zdjęcia UM i ZK.