Nie stosujmy podkładów kolejowych na działce!

Wykorzystując na działce różne tworzywa do upraw czy dekoracji możemy nieświadomie stosować materiały szkodliwe dla nas i środowiska. Do takich materiałów należą drewniane podkłady kolejowe, słupy telefoniczne i energetyczne zaimpregnowane olejem kreozotowym. Substancja ta zapewnia trwałość materiałów, ale dla człowieka jest toksyczna i rakotwórcza, niektóre węglowodory aromatyczne zawarte w kreozocie są trwałe i kumulują się w organizmach. Kontakt z glebą lub wodą zaimpregnowanego olejem kreozotowym drewna jest zagrożeniem dla środowiska. Podobne zagrożenie stwarza spalanie zaimpregnowanego kreozotem drewna.

Ze względu na rakotwórcze właściwości kreozotu drewno nim impregnowane nie może być wprowadzane do powszechnego obrotu. Nie może być również stosowane w miejscach przebywania ludzi czy zwierząt. Pamiętajmy, aby drewnem zaimpregnowanym kreozotem nie palić w piecach, a także nie używać jako podpór dla roślin, podkładów do tarasów czy ścieżek ogrodowych.

Magdalena Klessa-Kiec
główny specjalista ds. ogrodniczych OZ PZD w Poznaniu