Nowe władze Kolegium Prezesów ROD Oborniki – Szamotuły

29 maja 2024 roku w Domu Działkowca ROD im. A. Mickiewicza w Szamotułach spotkali się na pierwszym posiedzeniu  nowej kadencji prezesi ROD z Obornik, Pniew i Szamotuł. 

Jan Molski, członek OZ PZD w Poznaniu, podsumował przebieg walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych na terenie Kolegium, przedstawił nowych prezesów oraz podziękował prezesom, którzy zakończyli pracę. W sześciu ogrodach nastąpiły pełne zmiany ciał statutowych ROD.

Prowadzący zebranie zapoznał prezesów z uchwałą nr 417/2017KZ PZD z 14 listopada 2017 roku w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów. Po zapoznaniu się z zadaniami i sposobem pracy Kolegium przystąpiono do wyboru kierownictwa. W wyborach demokratycznych i jawnych wybrano: przewodniczącą – Narinę Antonyan (ROD im. A. Mickiewicza W Szamotułach), zastępcę – Piotra Szymańskiego (ROD im. F. Nowowiejskiego w Szamotułach) oraz sekretarza – Norberta Maćkowiaka (ROD Nad Strumykiem w Szamotułach).

Prezesi ROD z Obornik i Pniew we własnym zakresie podejmować będą współpracę ze swoimi samorządami terytorialnymi. Jan Molski przedstawił zagadnienia, jakie powinny znaleźć się w planie pracy Kolegium na nową kadencję.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się prelekcja Łukasza Żylińskiego dotycząca nowoczesnego komunikowania się z działkowcami – eDziałka.pl.

Spotkanie przebiegało w twórczej i sympatycznej atmosferze. Nowi , młodzi prezesi wykazują duże zainteresowanie pracą na rzecz swoich ROD. Gospodarzom spotkania należą się ogromne podziękowania za przygotowanie bazy oraz wykwintnego poczęstunku.

Jan Molski