Nowi prezesi rodzinnych ogrodów działkowych w kolegium leszczyńskim

W ubiegłym tygodniu byłym już prezesom pięciu ogrodów działkowych z Leszna i Rydzyny podziękowano za pełnione funkcje. Wszyscy zdecydowali, że już czas przekazać stery zarządzania innym.

W świetlicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Kolejarz odbyło się uroczyste posiedzenie, na którym spotkali się wszyscy prezesi ROD w Leszna i powiecie leszczyńskim. W tym gronie szczególnie ważni byli prezesi, którzy podjęli decyzję o rezygnacji z funkcji, jak i ci, którzy podjęli się dalej zarządzać ogrodami.

– Za kadencję 2019-2023 dziękuję tym, którzy złożyli rezygnacje i tym, którzy pozostali na swoich funkcjach – mówił Robert Klimaszewski, wiceprezes Zarządu Okręgu Poznań Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. – Miniona kadencja ze względu na pandemię była trudna, ale miała też dobrą stronę, a to dlatego, że przypomniano sobie o ogrodach działkowych. W momencie, gdy obostrzenia dotykały wszystkich i nakazano zamykanie się w domach, ogrody były odskocznią. Oczywiście pandemia miała przełożenie na warunki pracy zarządów, bo była ona zdalna i na odległość. Skutkowało to tym, że czteroletnia kadencja zarządów o której mówi statut została wydłużona o rok. Za to, że państwo wytrwaliście, serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Okręgu w Poznaniu.

Prezesi, którzy postanowili zrezygnować ze swoich funkcji otrzymali specjalne podziękowania, które wręczali wiceprezes Robert Klimaszewski i Józef Biernacki, prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bratek i jednocześnie przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu leszczyńskiego.

Zenon Motała był przez 5 lat wiceprezesem, a przez kolejne 5 lat prezesem ROD Grzybowo.

– Ale w sumie od 35 lat działam na rzecz naszego ogrodu. Decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa podjąłem z prozaicznego powodu, po prostu wyczerpały się siły. Pozostaje jednak satysfakcja z tego, co udało się wspólnie z zarządem zrobić, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje. Mimo, że nie jestem prezesem, zgodziłem się pozostać w zarządzie, by dokończyć temat ogrodzenia od ulic Osieckiej i Sadowej.

Nowym prezesem ROD Grzybowo jest Leszek Krzyżański.

Andrzej Lasik prezesem ROD Buczek był dwie kadencje, a więc przez 9 lat.

 Decyzję o rezygnacji podjąłem w ubiegłym roku, ale ponieważ ze względu na pandemię kadencja zarządu została wydłużona o rok, w tym roku więc stała się ona faktem. Nowemu zarządowi, który jest całkowicie nowy, życzę powodzenia i deklaruję chęć pomocy. Jeśli moje doświadczenie będzie przydatne, na pewno nie odmówię wsparcia.

Nową prezeską ROD im. Buczka jest Paulina Budnicka.

Antoni Kołodziejczyk po 5-letniej kadencji oddał stery prezesa ROD Międzylesie.

– Myślę, że czas bym cieszył się moim ogrodem po prostu jako działkowiec. Jeśli nowy zarząd będzie potrzebował mojej pomocy, chętnie podzielę się wiedzą i doświadczeniem.

Nowym prezesem ROD Międzylesie jest Henryk Stachowiak.

9 lat prezesem ROD im. St. Moniuszki w Rydzynie był Andrzej Kuźma.

– Były zadania do wykonania i przez 9 lat, to co zostało założone, wykonywaliśmy jako zarząd. Ogród przekazuję w dobrej kondycji. Obłożenie działek jest niemal 100-procentowe. Elektryfikacja postępuje, ale oczywiście problemy też były. A jeśli chodzi o minione 9 lat uważam, że wystarczy. W zarządzie zostaje i będę zajmował się nadal sprawami energetycznymi.

Nowym prezesem ROD im. St. Moniuszki jest Andrzej Kuźbicki.

Najdłuższy staż w pełnieniu funkcji prezesa miał Henryk Gawłowski, złożył rezygnację po 17 latach.

Zmiana nastąpiła również na ROD im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Po wielu miesiącach zarządu komisarycznego, nowym prezesem został wybrany Karol Skopiński.

 

Justyna Rutecka-Siadek

Artykuł ukazał się w gazecie „ABC” - czerwiec 2024