Obchody jubileuszy bukowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych

9 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 na miejskim stadionie w Buku, podczas trzeciego dnia obchodów dni Buku, zostały zorganizowane obchody jubileuszy bukowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Patronem jubileuszu było Miasto i Gmina Buk oraz Burmistrz pan Paweł Adam. 

Zaproszonych gości, którzy na tę uroczystość przybyli, przywitali prezesi bukowskich ROD -  pani prezes Karolina Przybyła, pan prezes Rafał Kowalski oraz pan prezes Wojciech Majda. Na jubileusz zostało zaproszonych wielu gości, między innymi wicemarszałek województwa wielkopolskiego pan Wojciech Jankowiak, wicestarosta powiatu poznańskiego pan Tomasz Łubiński, Burmistrz Miasta i gminy Buk pan Paweł Adam, dyrektor kina Wielkopolanin i Biblioteki publicznej w Buku pan Hubert Wejmann, autor książki ,,Trzy różne opowieści prof. UAM dr hab. pan Piotr Okulewicz oraz wielu innych gości, zarządy ROD, a także działkowcy. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowała skarbnik pani Aneta Wicher, która wręczyła prezesom ROD  jubileuszowe puchary od Prezesa PZD  i pamiątkowe ryngrafy od Okręgu.

Podczas jubileuszu został odśpiewany hymn PZD, a także przedstawiono krótką historie bukowskich rodzinnych ogrodów działkowych. Głos zabrali między innymi pan Wojciech Jankowiak, pan Tomasz Łubiński, a także pan Burmistrz Paweł Adam. Prezesi ROD uhonorowali przybyłych gości pamiątkowymi statuetkami oraz książkami o bukowskich ogrodach.

Po obchodach zaproszeni goście udali się do restauracji na obiad oraz słodki poczęstunek jakim był tort.

Rafał Kowalski
Prezes ROD ,,Przy torach" w Buku