Odnowiona elewacja Domu Działkowca ROD im. Leszka Białego w Gnieźnie

ROD im Leszka Białego w Gnieźnie w zadaniach remontowych na rok 2024 miał odnowienie elewacji budynku świetlicowo-biurowego i hydroforni. Prace zostały wykonana, a na elewacji świetlicy wykonano także mural Leszka Białego na koniu w dniu jego śmierci wg posagu z Gąsawy. Mural wykonała działkowiczka ROD pani Danuta K. Na zdjęciu prezes ROD im Leszka Białego wraz z wykonawczynią.

Marian Synoracki
Prezes ROD im Leszka Białego w Gnieźnie