Ogrody Działkowe z Okręgu Poznańskiego z dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1 września 2022 r. opublikowana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  pierwsza lista rankingowa w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Na liście znalazły się dwa ogrody działkowe z Okręgu Poznańskiego – ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach oraz ROD Pomet w Poznaniu.

W dniu 12 września 2022 r. odbyło się podpisanie pierwszej  umowy na dofinansowanie dla rodzinnych ogrodów działkowych w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wyparcie ogrodów działkowych” pomiędzy Oddziałem Regionalnym ARiMR w Poznaniu, a zarządem ROD im. Dobrzyckiego w Obornikach. Rodzinny ogród działkowy otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 95 827 51 zł. W ramach projektu objętego grantem na potrzeby ROD zakupione zostanie urządzenie do rozdrabniania gałęzi, zbudowane zostanie składowisko kompostu i ściółki oraz wybudowana zostanie ścieżka edukacyjna o tematyce zachęcającej do kompostowania. Podpisanie umowy dla ROD Pomet w Poznaniu, który także znalazł się na liście rankingowej zaplanowane jest również w bieżącym tygodniu. W ramach środków otrzymanych z grantu na terenie ROD Pomet zrealizowanych będzie wiele inwestycji związanych z rozwojem zielonej infrastruktury, takich jak zazielenienie roślinami miododajnymi, nasadzenia roślin odstraszających komary i kleszcze, budowa ekohoteli, budek lęgowych oraz montaż tablic edukacyjnych.

 

Agata Wróbel

Dyrektor Biura Okręgu

 

 

ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach otrzymał środki finansowe                  
  z Unii Europejskiej !!

12 września 2022 roku w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu podpisana została umowa pomiędzy ARiMR a Zarządem ROD. Umowa z nr 01/22/OR15/ROD dotyczy powierzenia grantu w ramach Projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

 Zgodnie z opracowanym projektem, ROD otrzymał 95 827,51 złotych. W ramach tego grantu ogród pobuduje składowisko gałęzi, silos na zrębki, zakupi profesjonalny rębak   z podajnikiem hydraulicznym oraz kompostowniki na odpady bio. Całość projektu wsparta będzie ścieżką edukacyjną, pokazującą cztery pory roku w ogrodzie, ze szczególną uwagą zwróconą na prawidłową gospodarkę wodną w ogrodzie, kompostowanie odpadów zielonych oraz wykorzystanie zrębków i kompostu w zagospodarowaniu działek.

 Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 15 września 2022 roku do 31 maja 2023 roku. W imieniu Zarządu ROD umowę (pierwszą w Wielkopolsce), podpisali: Jan Molski-prezes zarządu, Danuta Krzyżanowska-skarbnik ROD oraz Urszula Ciesiółka sekretarz zarządu ROD, a ze strony ARiMR umowę podpisał  dyrektor Oddziału Regionalnego w Poznaniu -Mateusz Bukowski.

Jan Molski/Oborniki