Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu rozpoczął cykl szkoleń on - line przygotowujących do walnych zebrań.

 

Okręgowy Zarząd PZD na początku każdego roku organizował szkolenia dla organów statutowych PZD – zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD – przygotowujące do organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety nadal istniejące zagrożenie epidemiologiczne Covid  - 19 spowodowało, że szkolenia w roku 2021 nie mogą odbyć się w formie tradycyjnej. Tegoroczne szkolenia ze względy na zagrożenia zdrowotne i brak możliwości organizacji zgromadzeń powyżej 5 osób zorganizowane zostaną w formie zdalnej za pomocą komunikatora Teams.

W dniu 8 kwietnia br.  rozpoczęto cykl szkoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Łącznie szkolenia dla wszystkich ROD odbędą się w 4 terminach.  Kolejne szkolenie zaplanowane jest na dzień 12 kwietnia br. dla rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego, Środy Wielkopolskiej i Skoków. Zapraszamy na nie także nieobecne na pierwszym szkoleniu ogrody poznańskie. Biuro Okręgu przesyła na adresy mailowe ROD zawiadomienie o terminie szkolenia wraz z linkiem do spotkania on – line.

Każdorazowo na szkoleniu omawiane są wytyczne dla zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych ROD przed walnym zebraniem sprawozdawczym, zakres sprawozdań finansowych i preliminarzy ROD oraz zagadnienia merytoryczne dotyczące inwestycji w ROD, gospodarki gruntami oraz zwrotu nadpłaconych opłat wodnych. Szkolenia prowadzone są przez Prezesa Okręgu przy wsparciu merytorycznym pracowników Biura. W szkoleniu bierze również udział przedstawiciel Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiając wytyczne i zdania komisji rewizyjnych ROD.

Następne szkolenia zaplanowane są na 14 kwietnia br. (ROD Gniezno, Września, Międzychód, Rawicz, Leszno) i 19 kwietnia br. (ROD Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Grodzisk, Oborniki, Szamotuły, Gostyń, Kościan, Śrem).

Zachęcamy do uczestnictwa w zdalnej formie szkolenia, które pozwala nie tylko na przekazanie w bezpieczny sposób niezbędnych informacji dla rodzinnych ogrodów działkowych związanych z organizacją walnych zebrań czy konferencji delegatów ROD ale także umożliwia wymianę poglądów, zadawanie pytań i uzyskanie merytorycznych odpowiedzi.

AW