Opłatek w Szamotułach

14 grudnia 2019 roku przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych Kolegium Prezesów Oborniki/Szamotuły spotkali się na tradycyjnym "opłatku" w świetlicy ROD  im. Tadeusza Kościuszki.

W przededniu świąt Bożego Narodzenia zaproszeni goście w osobach: Małgorzaty Kurczewskiej, przedstawicielki UMiG w Szamotułach oraz Marka Pawlickiego, radnego szamotulskiego samorządu terytorialnego, złożyli obecnym podziękowania za dobrą współpracę w mijającym roku. Życzyli zebranym, aby rok 2020 spełnił ich oczekiwania i marzenia.

Jan Molski, w imieniu władz okręgowych PZD ocenił mijający rok oraz nakreślił zadania na przyszłość wynikające z przyjętych programów działania Krajowej i Okręgowej Rady PZD na bieżącą kadencję.

Spotkanie miało również charakter roboczy, zainicjowano potrzebę utworzenia zamiejscowego oddziału Ośrodka Finansowo- Księgowego w Szamotułach. Ośrodek będzie pomagał ogrodom w prawidłowym prowadzeniu gospodarki finansowej.

Aby tradycji stało się zadość, wszyscy przełamali się opłatkiem przy dźwiękach tradycyjnych kolęd, przy stole snuto opowieści o historii ogrodów oraz perspektywach ich rozwoju.

Jan Molski/Oborniki