Oświetlenie alejek ogrodowych w ROD „HCP-4” w Poznaniu

Inwestycja oświetlenia alejek ogrodowych w ROD „HCP-4” w Poznaniu została zapoczątkowana we wrześniu 2019 roku, kiedy oświetlono wjazd do ROD i miejsce składowania odpadów. Już na początku Zarząd ROD zaobserwował pozytywny odbiór projektu przez Działkowców oraz fakt, że inwestycja oświetlenia alei ogrodowych idealnie wpisuje się w Krajowy Program Bezpieczeństwa Rodzinnych Ogrodów Działkowych przyjęty przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Zaplanowano, że rok 2020 to będzie „Rok Oświecenia w ROD”, w znaczeniu dosłownym i metaforycznym.

Niestety plany już na przedwiośniu zaczęła zmieniać pandemia koronawirusa COVID-19. Walne zebranie zostało odwołane, Zarząd w zakresie podstawowym prowadził gospodarkę ROD dzięki pobranym zaliczkom opłat ogrodowych. Ostatnim ratunkiem była uchwała 2/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020, która z uwagi na zagrożenie epidemiczne zezwoliła Zarządowi zwołać komisaryczne walne zebranie, które odbyło się z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego 17 sierpnia 2020. Zebranie pozytywnie uchwaliło kontynuację zapoczątkowanej inwestycji, jednak tylko przy niewielkiej partycypacji finansowej Działkowców.

Po zapytaniu ofertowym w listopadzie 2020 podpisano umowę na wykonanie oświetlenia
w ramach dwóch kolejnych części inwestycji: 1) Oświetlenie alei Kwiatowej i Placu zabaw
oraz  2) Oświetlenie alei Kwiatowej c.d. Po zakończeniu obu części w ROD postawiono łącznie 9 masztów oświetleniowych a tylko dwa z uwagi na ograniczone możliwości finansowe wyposażono w oprawę oświetleniową LED.

 Działkowcy z pomocą Zarządowi – czyny społeczne wracają do łask!

Plany zakładają w przyszłości dalsze działania na rzecz oświetlenia w ROD. W pierwszej kolejności zapewnimy oprawy LED do istniejących latarni. Jednak Działkowcy nadzwyczajnie doceniają bezpieczeństwo w ROD. W ramach czynów społecznych sfinansowali i zorganizowali we własnym zakresie montaż kolejnych opraw oświetleniowych LED. Wyłącznie w wyniku działań Działkowców, na przełomie 2020 i 2021 roku wyposażono kolejne trzy latarnie w oprawy oświetleniowe LED. W dwóch czynach społecznych o łącznej wartości materialnej 1000 zł i wartości pracy własnej uczestniczyło
11 Działkowców.

Z nadzieją na lepsze czasy rozpoczynamy Nowy Rok 2021, ze zrealizowanym Planem pracy 2020 w wyniku 200% możliwości i oczekiwań. Zarząd składa podziękowania społecznikom z ROD „HCP-4” w Poznaniu. Niech społeczna postawa Działkowców z poznańskiego Dębca będzie wzorem dla innych ogrodów.

 

Tekst i zdjęcia
Mateusz Wiśniewski
Prezes Zarządu
ROD „HCP-4” w Poznaniu