Pamiętajmy o negatywnym sąsiedztwie roślin…

Działkowcy chętnie sadzą na działce rośliny iglaste i często zapominają o roślinach liściastych, jakie można posadzić w ogrodzie. Rośliny iglaste mają wiele walorów estetycznych i funkcjonalnych, ale pamiętajmy, że zmienność ogrodu w ciągu roku zyskujemy właśnie dzięki roślinom liściastym. Dodatkowym argumentem zwolenników zmniejszenia ilości, a nawet wyeliminowania iglaków na działce, było pojawienie się rdzy gruszy, która doprowadziła do znacznego zmniejszenia posadzonych i owocujących grusz na działkach. Wynika to z faktu, że żywicielem pośrednim rdzy gruszy jest jałowiec sabiński, który bardzo często sadzony był w ogrodach działkowych. Skutecznym sposobem, oprócz oprysków środkami grzybobójczymi, zwalczenia rdzy gruszy jest unikanie sadzenia w pobliżu grusz jałowca sabińskiego,

Pierwsze objawy rdzy gruszy pojawiają się wiosną na młodych liściach gruszy. Już w maju na górnej stronie liści gruszy można zaobserwować małe, pomarańczowożółte plamy, które powiększają się z biegiem czasu i przybierają postać jaskrawo pomarańczowych, gąbczastych narośli. W tych miejscach liście grubieją i sztywnieją. Latem na dolnej części liści formują się stożkowate, żółte skupienia zarodników, a porażone liście przedwcześnie opadają z drzew. Objawy rdzy gruszy występują, choć znacznie rzadziej, także na owocach, ogonkach liściowych i pędach. Mają one postać pomarańczowych, wzniesionych i twardych plam. Porażone owoce najczęściej opadają na ziemię, a te, które zostaną na drzewie, nie nadają się do spożycia. Na jałowcach rdza objawia się w postaci zgrubień i pomarańczowych wyrośli, przypominających galaretę. Porażone pędy jałowców trzeba wyciąć poniżej miejsca zmiany chorobowej, a całe rośliny opryskać środkami grzybobójczymi.

Sąsiedztwo świerków i modrzewi sprzyja inwazjii mszycy świerkowo-modrzewiowej zwanej ochojnikiem, a porzeczki posadzone w pobliżu sosny wejmutki mogą spowodować rozwój rdzy wejmutkowo-porzeczkowej, która spowoduje najpierw wyciekanie żywicy, a później obumarcie tych sosen.

Należy pamiętać, że iglaki, podobnie jak inne rośliny ozdobne, muszą być posadzone na działce w ogrodzie działkowym zgodnie z regulaminem ROD, który mówi, że:

  • na działce powinniśmy sadzić jedynie gatunki i formy słabo rosnące,
  • drzewa i silne rosnące krzewy powinny być posadzone co najmniej 2m od granicy działki,
  • w odległości 2m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych (w tym iglaków) nie powinna osiągać więcej niż 3m
  • dopuszcza się sadzenie drzew i krzewów ozdobnych słabo rosnących w odległości 1m od ogrodzenia, o ile ich wysokość nie przekroczy 2m.

 

Magdalena Klessa-Kiec
Główny specjalista ds. ogrodniczych
Polski Związek Działkowców Okręg w Poznaniu