Podsumowanie inwestycji ogrodowych wspieranych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski

Już po raz kolejny w 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał z budżetu Województwa dotacje na wsparcie infrastruktury ogrodowej 36 rodzinnym ogrodom działkowym Okręgu w Poznaniu w kwocie 1 167 045 zł.  Dzięki temu wsparciu finansowemu możliwe było wykonanie wielu remontów infrastruktury ogrodów.  Dotyczyło to głównie:

  • wymiany opłotowań zewnętrznych,
  • budowy lub modernizacji sieci wodociągowych,
  • utwardzenia dróg wewnętrznych,
  • utwardzenia wjazdów na rod.

Wielką zaletą tych dotacji jest to, że inicjują one decyzje działkowców do wykonania koniecznych, choć kosztownych robót. O wiele łatwiej działkowcom podjąć decyzję o wykonaniu robót, gdy  partycypacja w kosztach wyniesie 30 %  ich wartości.

Dzięki tym dotacjom pięknieją nasze ogrody, pozwalają polepszyć sposób uprawy działek oraz rekreację dla działkowców. Przydzielone ogrodom dotacje materializują się w postaci pięknych opłotowań zewnętrznych, utwardzonych dróg wewnętrznych, utwardzonych wjazdów, dostępności do wody. Efekty prac wykonanych w 2022r. prezentują załączone zdjęcia.

Sumując dokonania ROD wykonane dzięki uzyskanym przyznanym w 2022r. dotacjom pragniemy serdecznie podziękować Członkom Samorządu Wojewódzkiego za przychylność dla rozwoju ogrodów, Zarządowi Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Pana Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz pracownikom Urzędu, na czele z Panią Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Izabelą Witkiewicz.

Zrozumienie naszych potrzeb i wydatna pomoc w ich zaspokojeniu, a co za tym idzie dbałość o rozwój ogrodnictwa działkowego w Wielkopolsce zaskarbiła w sercach Działkowców głęboką wdzięczność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


St. inspektor ds. inwestycji Okręgu
inż. Jerzy Kucznerowicz