Podsumowano Białe Soboty w ROD

W dniu 1 października w Pałacu Górków odbyło się uroczyste podsumowanie wszystkich imprez prozdrowotnych organizowanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Poznania w roku 2019. Wśród zaproszonych gości był z-ca prezydenta m. Poznania Jędrzej Solarski, liczni  przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy byli współorganizatorami tych imprez m.in. prezes Zarządu Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej pan Aleksander Daniej wraz z panem Tomaszem Begierem. Polski Związek Działkowców reprezentowały Barbara Czapla i Teresa Lorenz. Gości przywitała Dyrektor Wydziału Zdrowia pani Magdalena Pietrusik-Adamska, a całość uroczystości prowadziła z-ca Dyrektora tego Wydziału pani Joanna Olenderek. Podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się ciężką pracą, aby zaplanowane imprezy prozdrowotne przyniosły pozytywne efekty dla mieszkańców Poznania. PZD również przyczyniło się do tego sukcesu, gdyż byliśmy współorganizatorami w 5. rodzinnych ogrodach działkowych tzw. „Białych Sobót”, w których udzielono 2000 usług, a wzięło udział 1207 kobiet, 639 mężczyzn i 29 dzieci, więc możemy poszczycić się dużym sukcesem.

W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się to tego, aby Białe Soboty w ogrodach działkowych wypadły perfekcyjnie, m.in. p. Urszuli Piaszczyńskiej, Sylwii Błociszewskiej, Tomaszowi Begierowi oraz prezesom i zarządom ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego, ROD im. H. Dąbrowskiego, ROD im. Chociszewskiego, ROD im. ks. L. Przyłuskiego i ROD im. Kościuszki.

Barbara Czapla