Poseł Maciej Banaszak wystąpi do Marszałka Sejmu o jak najszybsze przyjęcie ustawy zmieniającej definicje altany działkowej

W dniu 13 listopada 2014 r. w biurze OZ PZD w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli działkowców z posłem Maciejem Banaszakiem (SLD). Spotkani odbyło się z inicjatywy OZ PZD, a uczestniczyli w nim Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, prezesi zarządów ROD: im. ks. Przyłuskiego, im. J. Mazurka i Relax – 27 w Poznaniu, członek OZ PZD Waldemar Witkowski oraz dyrektor biura OZ PZD Magdalena Klessa-Kiec.

 

Działkowcy przedstawili posłowi Banaszakowi dwie sprawy, które obecnie są istotne dla środowiska. Pierwsza dotyczyła przyspieszenia prac nad zmianą ustawy prawo budowlane i ustawy o rod w zakresie doprecyzowania definicji altany działkowej w ROD. Konieczność sprecyzowania tego pojęcia pojawiła się po wyroku NSA z 9 stycznia br. w sprawie jednej z altan w ROD w Warszawie. Działkowcy przedstawili posłowi zagrożenia wynikające z wyroku, wydawałoby się w sprawie indywidualnej, dla działkowców w całym kraju. Świadczyć o tym mogą działania podejmowane przez niektóre gminy powołujące się na powyższy wyrok NSA. Poseł obiecał złożenia w przyszłym tygodniu wniosku do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego o przyspieszenie prac Sejmu nad projektem obywatelskim „Stop rozbiórkom altan”.

 

Drugą sprawą przedstawioną posłowi były niepokojące działkowców zastrzeżenia Rzecznik Praw Obywatelskich o ewentualnym skierowaniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo uspokajającego tonu pisma Biura Rzecznika Praw Obywatelskich adresowanego do OZ PZD w Poznaniu mówiącego jedynie o wątpliwościach Pani Profesor, wynikających z głosów płynących od niektórych działkowców, niepokoi argumentacja przytaczana przez Panią Rzecznik Praw Obywatelskich, przede wszystkim w kontekście wątpliwości co do przejęcia zarządzania ogrodów działkowych przez stowarzyszenia zarejestrowane przed wejściem w życie ustawy o rod. Działkowcy wyjaśnili zarówno posłowo Banaszakowi, jak i w kolejnym piśmie skierowanym do Rzecznik Praw Obywatelskich, że sposób i tryb powoływania stowarzyszeń ogrodowych w myśl art. 69 ustawy o rod jest w pełni demokratycznym systemem umożliwiającym, przy poparciu i woli działkowców, objecie zarządzania i prowadzenia ROD przez nowo powstałe stowarzyszenie wybrane przez samych działkowców danego ogrodu.

 

Magdalena Klessa-Kiec