Poznańscy działkowcy uczcili Święto Konstytucji

Poznańscy działkowcy uczcili Święto Konstytucji 3 Maja

W poznańskiej Farze, a później na Placu Wolności, tłumnie zgromadzili się mieszkańcy Poznania, by uczcić Majowe Święto. Wśród nich nie zabrakło poznańskich działkowców ze sztandarem Okręgu, którzy na zaproszenie Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka czynnie włączyli się w obchody Święta Konstytucji.  Patriotyczny wymiar Święta i historia tamtych dni oraz przesłanie płynące do współcześnie żyjących były przywoływane zarówno przez celebrującego uroczystą Mszę Świętą biskupa Grzegorza Balcerka jak i gospodarza uroczystości Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Była ceremonia wojskowa, odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja, wojskowa orkiestra odegrała hymn państwowy oraz Majową Jutrzenkę. Uroczystości nadawały odpowiedni wymiar liczne sztandary organizacji społecznych, kombatanckich, słuzb mundurowych oraz sztandary poznańskich szkół.  W poczcie sztandaru Okręgowego Zarządu PZD wzięli udział prezesi poznańskich rodzinnych ogrodów działkowych: Teresa Lorenz z ROD Zagajnik, Andrzej Górczyński z ROD im. 2 Armii WP oraz jako sztandarowy Wojciech Gromadziński z ROD Urodzaj. A dokumentował wydarzenia niżej podpisany.

Tekst i zdjęcia:  Zdzisław Śliwa