Poznański Okręgowy Dzień Działkowca 2023 roku

Okręgowy Dzień Działkowca w roku 2023 odbył się 26 sierpnia, w obchodzącym jubileusz 100-lecia założenia, ROD im. Chociszewskiego w Poznaniu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą na terenie ogrodu celebrowaną przez kapelana poznańskich działkowców ks. Adama Przewoźnego.

Na Okręgowe Dni Działkowca w Poznaniu zaproszenie przyjęli: posłowie na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Rafał Grupiński i Bartłomiej Wróblewski. Prezydenta Poznania reprezentowali Joanna Jajus – Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM Poznań oraz Gerard Hajgelman - Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM Poznań. Obecny był Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Izabela Witkiewicz. Przybył także Zastępca Dyrektora OR ARiMR Marcin Klemenski. Pozdrowienia z okazji Okręgowego Dnia Działkowca przekazali: Wojewoda Wielkiopolski Michał Zieliński, Wicemarszałek  Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz  poseł na Sejm Wiesław Szczepański . 

Część oficjalną uroczystości rozpoczął hymn PZD „Zielona Rzeczpospolita” oraz okolicznościowe wystąpienie Prezesa Okręgu. Zdzisław Śliwa w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom za całoroczną prace, podkreślił stały rozwój ogrodnictwa działkowego, jego starania o rozwój ogrodowej infrastruktury, działania na rzecz ochrony środowiska, klimatu i ekologii. Prezes podziękował samorządowcom za udzielane ogrodom wsparcie i dobry klimat dla ogrodnictwa działkowego oraz działania mające na celu powiększanie areału ogrodów, jak to się dzieje we Wrześni i w Gnieźnie. Wyraził podziękowanie za finansowanie rozwoju infrastruktury ogrodowej przez gminy oraz sfinansowanie przedsięwzięć ekologicznych w 23 ROD Okręgu w ramach projektu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w kwocie 2 381 256 zł.

Prezes Okręgu przypomniał o obchodzonym w bieżącym roku 10-leciu uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy opartej na projekcie obywatelskim, popartej przez wszystkie kluby parlamentarne. Jednocześnie zaznaczył potrzebę w stanowieniu prawa nie będącego wewnętrznie sprzecznym, jak to ma miejsce obecnie na przykładzie zakazu zamieszkiwania na terenie ROD i z drugiej strony meldowania przez organy administracji na działkach w oparciu o inną ustawę. Konieczne jest skuteczniejsze egzekwowanie prawa przeciwdziałającego samowolom budowlanym, które prowadzą do niszczenia  dorobku ponad 125 letniej  idei ogrodów działkowych.

Okręgowy Dzień Działkowca to najlepsza okazja do wręczenie odznaczeń związkowych
i nagród dla laureatów konkursów. Odznaczenie „Za Zasługi dla PZD” otrzymały 3 osoby,
w tym Pani Izabela Witkiewicz – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Podczas uroczystości wręczono pięć złotych oraz jedną srebrną odznakę „Zasłużonego Działkowca”. Działkowców z ROD im. Chociszewskiego odznaczono brązową odznaką „Zasłużonego Działkowca”. Z okazji jubileuszu 100-lecia wręczono puchar oraz okolicznościowy ryngraf dla ROD im. Chociszewskiego w Poznaniu.

W trakcie Okręgowego Dnia Działkowca wyróżniono ogrody uczestniczące w konkursie „Najlepszy ROD 2023 roku”. Puchary otrzymały następujące ogrody:

  • ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach
  • ROD Zagajnik w Poznaniu
  • ROD im. Leszka Białego w Gnieźnie
  • ROD Camping Pod Lasem  w Poznaniu

 

Specjalnym wyróżnieniem  i pamiątkowym pucharem za szczególne osiągnięcia na rzecz integracji działkowców oraz nowoczesny system zarządzania ogrodem wyróżniono zarząd ROD Relax – Umultowo w Poznaniu

Obchody Okręgowych Dni Działkowca zakończone zostały odegraniem melodii „Pamiętajcie o ogrodach” i zaproszeniem do spotkania się za rok…

A po części oficjalnej przy muzyce zespołu Sweeat Band działkowcy bawili się aż do ... ulewnego deszczu.

Magdalena Klessa-Kiec

 

Relacja z Okręgowego Dnia Działkowca zamieszczona na stronie ROD "Wspólnota" w Gnieźnie" - link

https://wielkopolskamagazyn.pl/poznanski-okregowy-dzien-dzialkowca-2023-zdjecia-film/

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzrrAkPUbB0