Prezesi Wielkopolskich Okręgów PZD z wizytą u Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego

Okazją do podziękowań dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i osobiście dla Pana Marszałka Grabowskiego za kolejną pomoc udzieloną już po raz trzeci rodzinnym ogrodom działkowym  regionu w postaci środków budżetowych na dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej było spotykanie  prezesów Okręgów PZD  w Kaliszu, Pile i Poznaniu z Panem Marszałkiem, które miało miejsce 8 listopada bm. w Urzędzie Marszałkowskim. Przyznane Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych uchwałą Zarządu środki finansowe  w kwocie 2 mln zł w każdym roku pozwalają unowocześnić nasze ogrody, a tym samym poprawić warunki korzystania z nich działkowcom i ich rodzinom oraz osobom przebywającym. Przyznana pomoc finansowa umożliwiła przeprowadzać w ogrodach nowe zadania inwestycyjne, co przy skromnych budżetach rodzin działkowców byłoby w znacznym stopniu ograniczone. W spotkaniu z Marszałkiem Grabowskim uczestniczyli prezesi okręgów w Pile - Marian Praczyk, w Poznaniu - Zdzisław Śliwa i w Kaliszu - I wiceprezes Okręgu Roman Filipiak.

Spotkanie upłynęło w sympatycznej atmosferze zrozumienia dla problematyki funkcjonowania i potrzeby dalszego rozwoju ogrodów działkowych oraz było inspiracją do nowych wyzwań na polu dalszej współpracy. Prezesi okręgów poinformowali Pana Marszałka o efektach działalności inwestycyjnej prowadzonej w ogrodach działkowych podkreślając przodujące miejsce Wielkopolski w kraju pod względem liczby wykonywanych zadań inwestycyjnych w przeliczeniu na liczbę ogrodów działkowych. Złożono także podziękowania dla Zarządu Województwa oraz Pani Dyrektor i pracownikom Departamentu Gospodarki Mieniem za włożoną pracę przy rozdziale środków i życzliwość okazywaną zarządom ROD przy przyjmowaniu wniosków, a także dla Radnych Sejmiku dostrzegających potrzeby wsparcia ogrodów działkowych.

Marszałek Grabowski zapowiedział zmiany w sposobie finansowania ogrodów w 2023r. polegające na zwiększeniu kwoty o jaką będzie mógł ubiegać się ogród działkowych do 50 tys. zł. Już teraz zarządy ogrodów działkowych przygotowują i składają wnioski o dotacje na rok przyszły. Omówione zostały z Panem Marszałkiem także inne formy wspierania ogrodów działkowych, które wymagają jeszcze dalszych ustaleń, ale już są zapowiedzią dobrych inicjatyw promujących ogrody działkowe w społeczeństwie regionu.

Na ręce Marszałka Grabowskiego wręczono kwiaty, kalendarze związkowe i publikacje dotyczące ogrodów działkowych oraz zaproszono Pana Marszałka do uczestnictwa w kończących 2022r.  posiedzeniach rad okręgowych.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu w Poznaniu