Protest działkowców z ROD im. O. Kopczyńskiego oraz im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu

Do 27 stycznia 2023 roku istniała możliwość zgłaszania uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań. Rada Osiedla św. Łazarza 26 stycznia podjęła uchwałę, zakładającą zgłoszenie do studium uwagi, dotyczącej utworzenia zieleni parkowej w miejscu 2 istniejących ROD – im. O. Kopczyńskiego oraz im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. Z informacji zawartych w artykule wynika, że Rada osiedla nie skonsultowała, ani nie poinformowała o tym działkowców. Działkowcy zdecydowanie sprzeciwiają się decyzji władz osiedla, a także wyrażają niezadowolenie z faktu pozbawienia ich możliwości reakcji, w związku z tym 3 lutego 2023 roku odbył się zorganizowany przez nich protest. Oprócz działkowców w proteście wzięli udział politycy z Platformy Obywatelskiej – Pan Bartosz Zawieja i Jakub Kucharczyk.

Przewodniczący Rady Osiedla, Pan Andrzej Janowski nie pojawił się na proteście, jednak tuż przed nim umieścił na stronie internetowej i mediach społecznościowych osiedla oświadczenie, dotyczące powodów podjętej przez radę decyzji. W rozmowie telefonicznej z portalem stwierdził, że ogrody działkowe są dostępne tylko dla nielicznych, a w gęstej zabudowie osiedla potrzebny jest ogólnodostępny teren zieleni. W odpowiedzi na te słowa, Członek Okręgowego Zarządu PZD Pan Henryk Piotrowski zaznacza, że teren ogrodów i istniejąca w nich infrastruktura są dostępne dla społeczności lokalnej od godz. 10 do godz. 18. Ponadto, w ROD odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.

Działkowcy obawiają się, że likwidacja ROD i przeznaczenie terenu na park, to pierwszy krok do przejęcia gruntu przez dewelopera. Pan Bartosz Zawieja przytacza podobną historię ROD, który znajdował się  w pobliżu ogrodów, o które aktualnie toczy się spór. Zlikwidowano go ok. 20 lat temu na rzecz obiektów użyteczności publicznej – basenu i centrum handlowego. Obecnie dawne ogrody działkowe to nieużytki. Działkowcy a także radne – Agnieszka Michalak-Pietkiewicz i Sylwia Badzińska apelowali, aby to na tych terenach utworzyć park. Jednak teren dawnych ROD jest już w większości w posiadaniu prywatnych inwestorów. Miasto dysponuje aktualnie jedną działką, która jest zbyt mała, aby mógł powstać na niej park. Pan Zawieja zaznacza również, że przekształcenie ROD w park to wielomilionowa inwestycja, na którą nie stać miasta.

W maju 2022 roku Rada Osiedla św. Łazarza podjęła podobną uchwałę i wtedy również odbył się w tej sprawie protest działkowców. Wiceprezydent Poznania -Bartosz Guss uspokoił wówczas protestujących, że decyzja o likwidacji ROD nie będzie podjęta wbrew postulatom działkowców. Tego samego zdania była radna – Agnieszka Michalak-Pietkiewicz. Mimo to, Rada Osiedla w 2023 r. bez konsultacji z działkowcami i poinformowania ich o swoich planach, ponownie zgłosiła uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań, ignorując stanowisko działkowców. Wniosek Rady Osiedla rozpatrzą miejscy urbaniści i prezydent miasta Poznania. Jeśli prezydent odrzuci wniosek, mogą go w drodze głosowania przyjąć także miejscy radni.

Działkowcy mają jednak poparcie władz, min. radnego z Koalicji Obywatelskiej - Pana Marka Sternalskiegu  oraz radnej z  Prawa i sprawiedliwości - Pani Lidii Dudziak. Do sprawy odniósł się także zarząd miejski Platformy Obywatelskiej, który wyraził zdecydowany sprzeciw, by teren ROD-ów przekształcić w park, a także docenił rolę ROD krajobrazie miasta i życiu jego mieszkańców.

Ewelina Skarzyńska
Krajowy Zarząd PZD