Przetargi

Informacja o obytym przetargu w ROD Sierosław III w Sierosławiu

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................ 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW III ” w Pokrzywnicy
62 – 080 Sierosław
ul. Pokrzywnicka
Dane kontaktowe:
tel. 512-511-961
e –mail: stanislawdzialki@wp.pl
tel. 693-846-631
e –mail:mietek1946@op.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Modernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenie sektora I
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy.
Etap VI – zamiana linii napowietrznej na kablową.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ doVI etapu przetargu

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załcznik nr 1 - formularz ofertowy

Załacznik nr 6 - wykaz osób

oświetelenie etap VIrys. 3

Przedmiar robót, sektor I, etapVI

Schemat 31 etap VI, rys. 2

Sieci energetyczne _ Sierosław VI

Sierosław opis VI etap

OZ PZD...................................................................................................................................
Ogłoszenie przetargu

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręgowy Zarząd w Poznaniu

60 – 502 Poznań ul. Langiewicza 23

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku ul. Wilczak 16 w Poznaniu zawartych w dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

1. ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. zał. nr 1 - formularz ofertowy

4. zał. nr 2 - PRZEDMIAR

5. zał. nr 3 - wzór umowy

6. zał. 4 - wykaz robót

7. zał. 5 - wykaz osób

Inwentaryzacja pomieszczeń budynki - 1, 2, 3

 

ROD HCP.............................................................................................................................
Ogłoszenie przetargu

W dniu 24.09.2018 w II Przetargu nieograniczonym "Elektryfikacja ROD HCP-4"
została wybrana firma:
 
Zakład Budownictwa Ogólnego TEL-EN Kazimierz Wiliński - Jaźwiny 6, Sompolno
 

Szczegółowe wyniki przetargu w załączniku,

ZAŁĄCZNIK

................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                             Polski Związek Działkowców                                             

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

”HCP-4” w POZNANIU

Ul. Samotna, 61-441 Poznań

Dane kontaktowe:

tel. 692-496-508

e –mail: zarzad_rodhcp4@wp.pl

 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

 Elektryfikację Rodzinnego Ogrodu Działkowego „HCP-4” w Poznaniu.

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym

SIWZ

zał. 2 Część opisowa

Zał. 2 Kosztorys ofertowy-ROD HCP-4

zał. 2 Schemat blokowy zasilania

zał. 2 Szkic sytuacyjny

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 3 - wzór umowy

załącznik nr 4 - wykaz robót

załącznik nr 5 - wykaz osób

Rysunki-E-02-20

Rysunki E21-E42

 

.................................................................................................................................................
ROD Karolin........................................................................................................................
Ogłoszenie przetargu


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej niż 5.000.000 euro
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im.„Karolin” w Koziegłowach  zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia
mniejszej niż 5.000.000 euro na na budowię instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Karolin” w 62-028 Koziegłowach ul. Poznańska 43, na warunkach określonych w załączonej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opis techniczny budowlana - wykonawczy poprawiony 23.04.2018

Mapa ROD - ostateczna do dokumentacji - rys. 1

Ogłoszenie nr 603919-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

STWiOR

SIWZ ROD Karolin -2

ROD - Karolin przedmiar

rys.5

rys.6

rys.7

rys.8

rys.9

rys.10

rys.11

rys.12

rys.13

rys.14

.............................................................................................................................................

Przetarg  ROD „Karolin” – Otwarcie ofert .

      W dniu 05.09.2018r. O godz. 17.00 nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły na przetarg o wyłonienie wykonawcy. 

 Zadania: „Modernizacja  polegająca na budowie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na terenie ROD „Karolin” w Koziegłowach.

 Na przetarg wpłynęły 2 oferty.

  1. PPHV „RAGAMA” Leszek Przybyłek  64-610 Rogoźno, ul. Chabrowa 18

-Zaoferowana cena ofertowa brutto 645098,72zł. (sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem zł  72 gr.

-Okres gwarancji - 60 miesięcy.

-Termin wykonania zadania   4 m-ce od dnia przekazania Placu Budowy.

-Warunki płatności- zgodne z Projektem Umowy.

 

  1.  PNP Sp. z o.o.  62-002 Suchy Las, ul Chabrowa 20

-zaoferowana cena  ofertowa brutto 551704,20zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset cztery złote 20 gr)

-Okres gwarancji - 60 miesięcy.

-Termin wykonania zadania -4 m-ce od dnia przekazania Placu Budowy.

- Warunki płatności- -zgodne z Projektem Umowy.

„Zamawiający” wstępnie przewidział na ten cel kwotę 450000,00zł. brutto. (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

..............................................................................................................................................

Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg rozstrzygnięty 28.09.2018r.
„Modernizacja  polegająca na budowie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na terenie ROD „Karolin” w Koziegłowach.

..............................................................................................................................................


ROD Zagajnik....................................................................................................................
Ogłoszenie przetargu

   ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej niż 5.000.000 euro
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działowy im.
„Zagajnik” w Poznaniu zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia
mniejszej niż 5.000.000 euro na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabawy na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Zagajnik” w Poznaniu na warunkach określonych w załączonej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

SWIZ do opublikowania

A-01 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ 1-1

A-02 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ 2

Linarium

Stół pingpongowy wolnostojący

Ławka

Bocianie gniazdo - hamak

Stół do chińczyka z dwiema ławkami

Zestaw do wykonywania ćwiczeń

Zestaw zabawowy stalowy dla dzieci 3+

...............................................................................................................................................
Rozstrzygnięcie przetargu

Informujemy, że   pisemny przetarg nieograniczony na  zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw   na  terenie  Rodzinnego Ogrodu  Działkowego „ Zagajnik”  w Poznaniu ul. Stobnicka 2a został rozstrzygnięty.

 Wygrała firma ARSEN PLAY

Maciej Cupiał 62-004 Czerwonak ul. Błękitna 27
..............................................................................................................................................

ROD im. Józefa Chociszewskiego...........................................................................
Rozstrzygnięcie przetargu

  POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

              Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

              Rodzinny Ogród Działkowy im. Józefa Chociszewskiego  60-277 Poznań ul. Grochowska 1

Adres do korespondencji: 60-952 Poznań 34 skrytka pocztowa nr 19

 NIP 7791062856

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886

Informuje, że   pisemny przetarg nieograniczony na „ II etap modernizacji sieci elektrycznej oraz oświetlenia terenu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu” został rozstrzygnięty.

 Wygrała firma AMW INSTALACJE Sp. z o.o. z Poznania ul. Wołczyńska 18. 

Poznań 03-07-2018

................................................................................................................................................

ROD Stare Ogrody.........................................................................................................

OGŁOSZENIE O II PISEMNYM
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. „Stare Ogrody” we Wrześni
ul. Ogrodowa 62-300 Września
Dane kontaktowe:
Kazimierz Słomiński
tel. 605 783 177
Zbigniew Gaszyński
tel. 887 454 719
e –mail: zbigniewgaszynski@wp.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
Modernizację sieci energetycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
im. „Stare Ogrody” we Wrześni

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie o przetargu – gablota

Umowa - załącznik Nr 3 do SIWZ

Formularz ofertowy zał. Nr 1 do SIWZ

SIWZ do przetargu na modernizację sieci energetycznej

Przedmiar - modernizacja sieci energetycznej

Linie kablowe zasilające ogrody działkowe - dokumentacja wykonawcza

................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Szczegółowe informacje na temat przetargu zamieszczone są na stronie: http://www.poznan.pzd.pl/ w zakładce:

-   Informacje

-   Przetargi ogłoszone przez OZ- http://www.poznan.pzd.pl/informacje.php?body=article&name=przetargi-w-oz&lang=pl