Przetargi

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                             Polski Związek Działkowców                                             

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

”HCP-4” w POZNANIU

Ul. Samotna, 61-441 Poznań

Dane kontaktowe:

tel. 692-496-508

e –mail: zarzad_rodhcp4@wp.pl

 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

 Elektryfikację Rodzinnego Ogrodu Działkowego „HCP-4” w Poznaniu.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym

SIWZ

zał. 2 - częśc opisowa

zał.2 kosztorys ofertowy

Zał 2. schemat blokowy zasilania

szkic sytuacyjny

zał. 1 fromularz ofertowy

zał 3. wzory umów

zał. 4 wykaz robót

zał. 5. wykaz osób

schemat zpk

zał

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej niż 5.000.000 euro
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im.„Karolin” w Koziegłowach  zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia
mniejszej niż 5.000.000 euro na na budowię instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Karolin” w 62-028 Koziegłowach ul. Poznańska 43, na warunkach określonych w załączonej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opis techniczny budowlana - wykonawczy poprawiony 23.04.2018

Mapa ROD - ostateczna do dokumentacji - rys. 1

Ogłoszenie nr 603919-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

STWiOR

SIWZ ROD Karolin -2

ROD - Karolin przedmiar

rys.5

rys.6

rys.7

rys.8

rys.9

rys.10

rys.11

rys.12

rys.13

rys.14

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

   ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej niż 5.000.000 euro
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działowy im.
„Zagajnik” w Poznaniu zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia
mniejszej niż 5.000.000 euro na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabawy na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Zagajnik” w Poznaniu na warunkach określonych w załączonej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

SWIZ do opublikowania

A-01 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ 1-1

A-02 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ 2

Linarium

Stół pingpongowy wolnostojący

Ławka

Bocianie gniazdo - hamak

Stół do chińczyka z dwiema ławkami

Zestaw do wykonywania ćwiczeń

Zestaw zabawowy stalowy dla dzieci 3+

.....................................................................................................................................

Informujemy, że   pisemny przetarg nieograniczony na  zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw   na  terenie  Rodzinnego Ogrodu  Działkowego „ Zagajnik”  w Poznaniu ul. Stobnicka 2a został rozstrzygnięty.

 Wygrała firma ARSEN PLAY

Maciej Cupiał 62-004 Czerwonak ul. Błękitna 27
....................................................................................................................................

  POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

              Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

              Rodzinny Ogród Działkowy im. Józefa Chociszewskiego  60-277 Poznań ul. Grochowska 1

Adres do korespondencji: 60-952 Poznań 34 skrytka pocztowa nr 19

 NIP 7791062856

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886

Informuje, że   pisemny przetarg nieograniczony na „ II etap modernizacji sieci elektrycznej oraz oświetlenia terenu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu” został rozstrzygnięty.

 Wygrała firma AMW INSTALACJE Sp. z o.o. z Poznania ul. Wołczyńska 18. 

Poznań 03-07-2018

......................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O II PISEMNYM
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. „Stare Ogrody” we Wrześni
ul. Ogrodowa 62-300 Września
Dane kontaktowe:
Kazimierz Słomiński
tel. 605 783 177
Zbigniew Gaszyński
tel. 887 454 719
e –mail: zbigniewgaszynski@wp.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
Modernizację sieci energetycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
im. „Stare Ogrody” we Wrześni

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie o przetargu – gablota

Umowa - załącznik Nr 3 do SIWZ

Formularz ofertowy zał. Nr 1 do SIWZ

SIWZ do przetargu na modernizację sieci energetycznej

Przedmiar - modernizacja sieci energetycznej

Linie kablowe zasilające ogrody działkowe - dokumentacja wykonawcza

 ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Szczegółowe informacje na temat przetargu zamieszczone są na stronie: http://www.poznan.pzd.pl/ w zakładce:

-   Informacje

-   Przetargi ogłoszone przez OZ- http://www.poznan.pzd.pl/informacje.php?body=article&name=przetargi-w-oz&lang=pl