PRZYPOMNIENIE I JEDNOCZEŚNIE APEL !

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Poznaniu zwraca się z prośbą do Przewodniczących Kolegium Prezesów, aby dopilnowali Zarządy i Komisje Rewizyjne ROD działające na ich terenie do terminowego przekazania dokumentów sprawozdawczych do OZ w Poznaniu, tj.:

  1. kompletnego sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz z protokołem
    z badania tego sprawozdania przez Komisję Rewizyjną ROD,
  2. opinii (oceny) Komisji Rewizyjnych ROD do preliminarzy finansowych na rok 2021.

WSZYSTKIE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ UPRAWNIONE DO TEGO OSOBY !

Przypominamy, że ostateczny termin dostarczenia dokumentów do OZ przez ROD, które nie prowadzą księgowości w OFK przy OZ upłynął z końcem marca 2021 roku a dla pozostałych upływa z końcem kwietnia 2021 roku.

Dochowanie terminów jest  szczególnie istotne dla zapewnienia sprawnej pracy Okręgu i terminowego przekazania dokumentów sprawozdawczych do Jednostki Krajowej. Jesteśmy przekonani, że nie powtórzy się sytuacja z roku 2020.

Dziękujemy za zrozumienie i pomoc z Państwa strony.

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem członkowie OKR