ROD Na Zboczu w Śremie już po walnym

W sobotę 23 kwietnia 2022 roku w świetlicy działkowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego Na Zboczu w Śremie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków PZD za rok 2021. Z uwagi na zbyt niską frekwencję członków PZD zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 16 30.  W czasie oczekiwania na rozpoczęcie zebrania omówiono najważniejsze tematy, którymi zajmuje się Związek i OZ w Poznaniu. Podkreślono także, że w tym roku obchodzimy 30 lecie powstania naszego ogrodu. Po upływie wymaganego czasu, zebranie w drugim terminie otworzył Prezes ROD Edmund Derwich, który zaproponował odegranie i odśpiewanie hymnu działkowców „Zielona Rzeczpospolita”, a następnie uczczenie chwilą ciszy zmarłych działkowców naszego ogrodu. Na przewodniczącego zebrania zaproponowano Panią Hannę Pieprzyk, którą wybrano jednomyślnie i jak się później okazało bardzo sprawnie poprowadziła zebranie. Na protokolanta została wyznaczona Pani Jolanta Zmyśloną. Wybrano również Prezydium zebrania, po czym przystąpiono do realizacji przyjętego porządku zebrania. Przedstawiono sprawozdania zarządu (merytoryczne i finansowe) i komisji rewizyjnej ROD za  rok 2021. Prezes przedstawił także propozycje planu pracy i preliminarzy finansowych na rok 2022, które zaopiniowała pozytywnie komisja rewizyjna. Prezes omówił szczegółowo zrealizowane zadania, w tym utworzenie i wstępne wyposażenie placu rekreacyjnego. Wynik finansowy za okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką, która zasili Fundusz Rozwoju ROD. Realizacja zadań była możliwa dzięki otrzymanym dotacjom z OZ i Burmistrza Śremu. Na zebraniu podjęto 16 istotnych uchwał dotyczących działania ogrodu, w tym opłat, które będą obowiązywały w roku 2022. Należy ubolewać i smucić się, że w zebraniu na którym zapadają istotne decyzje dla wszystkich działkowców naszego ogrodu frekwencja członków nie była zbyt wysoka i wyniosła niecałe 18,75 %. Dzięki umiejętnościom przewodniczącej na zebraniu panowała dobra atmosfera a dyskusja i wyjaśnienia na zadane pytania były rzeczowe. Z ramienia Zarządu Okręgu PZD w Poznaniu zebranie obsłużyła Pani Iwona Fogt - Sekretarz kolegium prezesów  i jednocześnie Prezes ROD im. Gen. Sikorskiego w Śremie. W początkowej fazie zebrania uczestniczyli także przedstawiciele Straży Miejskiej w Śremie, którzy omówili zagadnienia związane z gospodarką śmieciową na terenie Śremu.

Po zrealizowaniu porządku zebrania Prezes podziękował prowadzącej zebranie i wszystkim obecnym oraz tym, którzy nie tylko wspomagają pracę zarządu ale służą dobrymi radami
i pomysłami. Przewodnicząca zebrania życzyła wszystkim zdrowia, zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności i po wyczerpaniu jego porządku zebranie zakończono.

Materiał przygotował Edmund Derwich - Prezes ROD „Na Zboczu” w Śremie.

W załączeniu kilka fotek.