ROD „Polania” w Gnieźnie zakończył inwestycje w ramach grantu z ARiMR

Z radością informujemy, iż ROD „Polania” w Gnieźnie pomyślnie zakończył inwestycję związaną z założeniem łąki kwietnej oraz monitoringu na terenie ogrodu. Inwestycja sfinansowana była z uzyskanego granatu przyznanego przez ARiMR w ramach Projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – poprawa jakości środowiska miejskiego na kwotą 144 755zł.

W wyżej wymienionej kwocie została wykonane prace na terenie nieużytku a należącym do ROD „Polania” w Gnieźnie. Zagospodarowany teren został posiany łąką kwietną która nie tylko posiada walor estetyczny i wizualny, ale to także schronienie, siedlisko i stołówka dla niezliczonej liczby zwierząt, z pożytecznymi owadami w roli głównej. Natomiast  zainstalowanie monitoringu pozwoliło na większe poczucie bezpieczeństwa dla naszych działkowców. Wykonanie powyższych prac jest zgodne z projektem i zostało pozytywnie zatwierdzone przez ARiMR.

Zarząd ROD „Polania” w Gnieźnie