ROD przez cały ROK

W dniu 15 grudnia 2019 roku na terenie Ogrodu Szeląg w Poznaniu miało  miejsce spotkanie pod nazwą ROD przez cały rok, Rodzinne Ogrody Działkowe - i co dalej? Organizatorem spotkania było Centrum Otwarte oraz Ogród Szeląg. „Centrum Otwarte” to inicjatywa, której celem są długotrwałe przemiany poznańskiej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. To forum spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń dostępnych dla zróżnicowanych środowisk. Ogród Szeląg jest ogrodem społecznym zlokalizowanym na poznańskim Szelągu – miejscem spotkań, wypoczynku i wymiany doświadczeń. Inicjatywą do organizacji spotkania było m.in. ogłoszenie przez Urząd Mista Poznania przetargu w sprawie budowy nowego ogrodu działkowego na Głuszynie. Organizatorzy spotkania zaprosili do uczestnictwa w spotkaniu również przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele UAM. Spotkanie zainicjował spacer po pobliskim Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Urodzaj. Mimo zimowej aury na ogrodzie widać było, że działka wymaga całorocznego nakładu pracy. Działkowcy porządkowali swoje działki, przygotowywali rośliny do nadejścia zimy. Słoneczna niedzielna pogoda pozwoliła na godzinny spacer po ogrodzie działkowym i rozmowy na temat zagospodarowania działek oraz funkcjonowania ogrodów działkowych. Druga część spotkania odbyła się w siedzibie Ogrodu Szeląg i obejmowała dyskusję na temat ogrodów działkowych w strukturze miasta, ich walorów i problemów z jakimi spotykają się działkowcy  w życiu codziennym. Organizatorzy i uczestnicy spotkania okazywali zainteresowanie codziennym funkcjonowaniem ogrodów, zarówno tego pobliskiego, ROD Urodzaj, jak i innych ogrodów działkowych. Zwrócono uwagę na to jak pozytywny wpływ mają ogrody działkowe na strukturę miasta, że stanowią swego rodzaju uzupełnienie systemy przyrodniczego zarówno miasta Poznania, jak i innych miast  w Polsce, w których zlokalizowane są ogrody działkowe. Nie bez znaczenia pozostaje również odbiór publiczny ogrodów działkowych i otwarcie ich na potrzeby społeczności lokalnej. Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców przedstawili zasady funkcjonowania ROD i wprowadzoną już w naszą działalność formułę „ogrodów otwartych”, powiedzieli o licznych wydarzeniach organizowanych na terenie ogrodów działkowych na rzecz zarówno działkowców, jak i społeczności lokalnej – mieszkańców miasta Poznania. Wspomniano o zielonych lekcjach dla dzieci na terenach ROD, o działalności  na rzecz Seniorów, letnich koncertach w ogrodach działkowych i wielu innych inicjatywach. Zaznaczono również, iż Urząd Miasta Poznania od dwóch lat wspiera finansowo rozwój infrastruktury ogrodowej ROD, co wiąże się również z zobowiązaniem do udostępniania terenów ROD dla mieszkańców miasta. Podczas potkania rozmawiano o problemach, a wśród nich o zjawisku stałego zamieszkiwania. Przedstawiciele PZD przedstawili problem oraz działania podejmowane wraz z Urzędem Miasta – ZKZL celem ograniczenia tego zjawiska. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fakt, iż ogrody działkowe mają bardzo pozytywny wpływ na oczyszczanie powietrza, nasadzenia na ROD zatrzymują bowiem zanieczyszczenia. Związek bardzo aktywnie włącza się w problemy środowiska i czystości powietrza, co ma odzwierciedlenie w Apelu do działkowców  przyjętym na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów. Tematów do dyskusji było wiele, widać, iż zainteresowanie tematyką dotyczącą funkcjonowania ogrodnictwa działowego obecne jest nie tylko wśród działkowców, ale również wśród mieszkańców miasta. Na zakończenie przedstawiciele PZD zaprosili uczestników spotkania na spacery po ROD nie tylko w zimie, ale przede wszystkim w okresie letnim celem ukazania piękna ogrodów działkowych. Spotkanie zakończono  świątecznymi życzeniami i deklaracjami co do dalszej współpracy.

W spotkaniu z ramienia PZD uczestniczyła Pani Barbara Czapla – wiceprezes Okręgu PZD w Poznaniu, Pani Halina Kujawa – prezes ROD Budowlani w Poznaniu, Pan Wojciech Gromadziński z małżonką – prezes ROD Urodzaj w Poznaniu oraz Pani Agata Wróbel – Dyrektor Biura Okręgu PZD w Poznaniu.

 

AW