ROD w Lesznie znalazły sposób na wykorzystanie biomasy z działek na potrzeby energetyczne miasta

Kolegium Prezesów zarządów ROD w Lesznie poszukując sposobu ekologicznego wykorzystania biomasy produkowanej przez działkowców na działkach nawiązało współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Lesznie w sprawie nieodpłatnego przekazywania zrębek drewnianych, powstających podczas prac na dziełkach, na cele planowanego układu kogeneracyjnego opalanego biomasą na terenie ciepłowni Zatorze w Lesznie. Realizacja współpracy nastąpi po zakończeniu budowy planowanego układu kogeneracyjnego, na którego budowę Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej złożyło wniosek do NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy pisma stron w sprawie woli nawiązania współpracy.

OZ PZD