Rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z budżetu województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we wrześniu 2019 roku podjął decyzję   o wsparciu finansowym rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 2 mln zł.  Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego rodzinne ogrody działkowe mogły otrzymać dotacje na rozwój infrastruktury ogrodowej. Dzięki otrzymanym środkom finansowym ogrody działkowe mogły realizować inwestycje w zakresie modernizacji sieci wodociągowych, dróg i alei ogrodowych oraz ogrodzeń zewnętrznych ROD.  Wzbudziło to duże nadzieje na ożywienie inwestycji w ogrodach działkowych 3 okręgów zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego: w Kaliszu, Pile i w Poznaniu. Zainteresowanie wsparciem finansowym rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych było znaczne, widać tym samym, iż potrzeba rozwoju i modernizacji infrastruktury ogrodowej jest bardzo duża. Wnioski złożyły bowiem 152 rodzinne ogrody działkowe na kwotę ok. 10 mln zł. Przed Urzędem było trudne zadanie, by dobrze ocenić wnioski i przyznać dotacje najbardziej potrzebującym. Pod koniec kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję w sprawie podziału środków budżetu województwa wielkopolskiego na rozwój  i modernizacje infrastruktury ogrodowej. Samorząd wojewódzki przeznaczył w sumie 2 mln zł na wsparcie dla ogrodów działkowych w regionie. Dofinansowanie w różnej wysokości otrzymały w sumie 133 wielkopolskie ogrody. W ramach Okręgu PZD w Poznaniu dotacje uzyskało 80 rodzinnych ogrodów działkowych na łączną kwotę 1 226 000 zł. W imieniu wszystkich działkowców składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wsparcie finansowe pozwalające na ich rozwój i unowocześnienie naszych ogrodów. W roku 2020 r. rodzinne ogrody działkowe pierwszy raz otrzymały wsparcie finansowe w powyższym zakresie. Liczymy na to, że współpraca Urzędu Marszałkowskiego z ogrodami działkowym będzie pozytywna i będzie kontynuowana  w latach kolejnych. Dzięki temu nasze ogrody będą jeszcze piękniejsze!

 

AW