Rodzinne ogrody działkowe zakończyły proces realizacji zadań w ramach projektu Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Na terenie Okręgu poznańskiego PZD inwestycje w ramach projektu grantowego Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych, którego organizatorem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone były w 23 rodzinnych ogrodach działkowych. Wszystkie ogrody działkowe uzyskały pozytywne decyzje ARiMR w zakresie rozliczenia grantów. Łączna kwota środków finansowych, która trafiła do ogrodów działkowych wynosi 2 369 860, 38 zł.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym ogrody działkowe wzbogaciły się w wiele zielonej infrastruktury, udało się również wybudować czy zmodernizować wiele elementów infrastruktury ogrodowej znajdującej się na terenach wspólnych ROD.

Wiele ROD realizowało inwestycje z zakresu podstawowego, które wpłynęły na podniesienie standardów ekologicznych naszych ogrodów, zwiększenie ilości zieleni czy ochronę bioróżnorodności. 10 rodzinnych ogrodów działkowych zakupiło urządzenia do rozdrabniania gałęzi, w 6 ROD wybudowano miejsca do składowania odpadów zielonych lub zakupiono kompostowniki. Wiele działań ROD nastawionych było na zazielenienie terenów wspólnych ROD – powstały liczne nasadzenia drzew i krzewów, nasadzenia roślin miododajnych, odstraszających komary i kleszcze, jak i zielone ściany oraz łąki kwietne. Nowe nasadzenia roślinne powstały w 17 ogrodach działkowych, na których terenie posadzono tysiące drzew, krzewów i bylin. Dzięki taki  działaniom udało się w znacznym stopniu doprowadzić do rozwoju bioróżnorodności roślinnej w ROD. Wiele naszych inwestycji działała pozytywnie na małe duże zwierzęta, na rozwój bioróżnorodności zwierzęcej. W ogrodach działkowych znalazło się wiele budek lęgowych dla ptaków, domków dla jeży, karmników dla ptaków oraz ekohoteli dla owadów pożytecznych. Inwestycje takie zostały zrealizowane w 16 rodzinnych ogrodach działkowych. W dwóch ROD powstały remizy dla ptaków i owadów, jako idealne miejsce do rozwoju ich pozytywnego wpływu na środowisko naturalne ogrodu działkowego.

W ramach realizowanych inwestycji nie zabrakło działań edukacyjnych, w wielu ogrodach powstały tablice, a w niektórych również ścieżki edukacyjne. W jednym z ogrodów odnowiono istniejąca ścieżkę edukacyjna. Tablice edukacyjne pojawiły się w 11 rodzinnych ogrodach działkowych. Dwa ogrody działkowe w ramach realizowanego projektu sporządziły plany zagospodarowania ROD, w 4 ROD zakupiono zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej. Wartość inwestycji ekologicznych zrealizowanych w ramach projektu grantowego we wszystkich 23 rodzinnych ogrodach działkowych wyniosła 1 693 967,08 zł.

Pozostałe środki finansowe otrzymane przez ogrody działkowej w kwocie 506 500,09 zł wykorzystano na budowę i remont infrastruktury ogrodowej. W ramach realizowanych inwestycji podjęto  takie zdania jak: budowa i rozbudowa monitoringu (4 ROD), zakup i montaż oświetlenia solarnego lub energooszczędnego (5 ROD), remont Domu Działkowca (3 ROD) czy budowa placu zbaw (3 ROD). Poza tym w pojedynczych ROD wykonano modernizację sieci wodociągowej, zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy do nowobudowanego Biura Zarządu ROD, wymieniono  część ogrodzenia zewnętrznego oraz zmodernizowano ogólnoogrodową siec energetyczną.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym udało się unowocześnić i poprawić wizualnie wiele naszych ogrodów działkowych, podniesiono standardy ekologiczne naszych ROD, a modernizacja infrastruktury ogrodowej zapewniły ich większą funkcjonalność.

Zarówno pozyskanie środków finansowych, jak i realizacją zadań z projektów grantowych „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” było pierwszym takim wyzwaniem dla zarówno dla ogrodów działkowych, jak i dla Okręgu. Wszystkim zarządom ROD zaangażowanym w realizację wskazanych powyżej inwestycji składamy serdeczne podziękowania i gratulacje. Dzięki naszym wspólnym działaniom ogrody działkowe będą jeszcze piękniejsze!

 

 

Agata Wróbel

Dyrektor Biura Okręgu