Rozpoczeto cykl szkoleń dla zarządów ROD przed walnymi zebraniami.

Okręgowy Zarząd PZD podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczął szkolenia dla organów statutowych PZD – zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD – przygotowujące do organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.  Tegoroczne szkolenia zorganizowane zostaną w formie zdalnej za pomocą komunikatora Teams.

W dniu 24 stycznia 2023 r. rozpoczęto cykl szkoleń dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Łącznie szkolenia dla wszystkich ROD w Okręgu odbędą się w 5 terminach.  Kolejne szkolenie zaplanowane jest na dzień 25 stycznia 2023 r. dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego, Środy Wielkopolskiej i Skoków.  Biuro Okręgu przesyła na adresy mailowe ROD zawiadomienie o terminie szkolenia wraz z linkiem do spotkania on – line.

Każdorazowo na szkoleniu omawiane są wytyczne dla zarządów ROD przed walnym zebraniem sprawozdawczym, zakres sprawozdań finansowych i preliminarzy ROD oraz zagadnienia merytoryczne dotyczące inwestycji w ROD.

Następne szkolenia zaplanowane są w następujących terminach:

30 stycznia 2023 r.  r. – ROD z Gniezna, Wrześni i Międzychodu,

2 luty 2023 r. r.–   ROD z Nowego Tomyśla, Wolsztyna, Grodziska, Obornik i Szamotuł,

7 luty 2023 r. – ROD z Leszna, Kościana, Gostynia, Śremu i Rawicza.

Zachęcamy do uczestnictwa w zdalnej formie szkolenia, które pozwala na przekazanie niezbędnych informacji dla rodzinnych ogrodów działkowych związanych z organizacją walnych zebrań czy konferencji delegatów ROD, ale także umożliwia wymianę poglądów, zadawanie pytań i uzyskanie merytorycznych odpowiedzi.

Jeżeli któryś z zarządów ROD nie może uczestniczyć w szkoleniu we wskazanym dla danego rejonu  terminie prosimy o pilny kontakt z Biurem Okręgu celem umożliwienia  skorzystania szkolenia w innej grupie.

W tym roku wyjątkowo szkolenia dla komisji rewizyjnych ROD zaplanowane są w odrębnych terminach. Zaproszenia dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD przesłane zostaną na adresy mailowe ROD z prośbą o przekazanie komisji.

 

AW