Ruszyła kampania sprawozdawcza w obornickich ogrodach działkowych.

W dniu 6 marca 2020 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach spotkali się działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach.

Mimo psychozy strachu wynikającej z zagrożenia  koronawirusem, który atakuje cały świat, w sali Starostwa Powiatowego spotkało się ponad 80 osób. Organizatorzy zebrania zabezpieczyli odpowiednie środki ochronne dla uczestników spotkania.

Zebranie sprawozdawcze z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji Państwowej i zaproszonych gości przebiegało bardzo sprawnie. Zebrani przyjęli bez zastrzeżeń sprawozdania przygotowane przez Zarząd ROD oraz Komisję Rewizyjną. Sprawozdania dotyczyły pracy ciał statutowych ROD w 2019 roku.

Plan pracy wraz z preliminarzem budżetowym ROD na 2020 rok został oceniony pozytywnie i przyjęty przez zebranych bez uwag. Najważniejszą planowaną inwestycją w 2020 roku będzie "Modernizacja dróg ogrodowych" wyceniona na około 50 000 zł.

Zadanie to będzie sfinansowane ze środków  otrzymanych od Burmistrza Obornik oraz z planowanej dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Uczestnicy walnego zebrania bardzo wysoko ocenili prace Zarządu ROD na rzecz ogrodu. Zebranie przebiegało w twórczej i kulturalnej atmosferze.

Jan Molski - Prezes ROD