Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Sejmik Województwa Wielkopolskiego  w dniu 24 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Sejmik w swoim stanowisku  wyraża głęboką troskę o rozwój i byt ogrodów działkowych na terenie województwa wielkopolskiego. Sejmik porusza takie problemy jak:

- zwiększenie dostepu ROD do funduszy europejskich i krajowych,

- przestrzeganie  prawa w procesie likwidacji ROD,

- rozwój ogrodów działkowych,

- likwidacja  zjawiska zamieszkiwania w ROD,

- wsparcie działaności organizacyjnej i statutowej ROD,

- stan prawny gruntów ROD,

- wywóz odpadów komunalnych z ROD

 

Zapraszamy do zapoznaia sie z treścią uchwały.

UCHWAŁA